Kaupungin sisäilmaryhmät

Kohdekohtaiset sisäilmaryhmät

Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa on useimmiten mukana useita toimijoita eri tehtäväalueilta. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa. Toimitilajohto perustaa kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän, jos ongelman ratkaisemisen todetaan edellyttävän jatkotoimenpiteitä, ja ongelman ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Työryhmä toimii työtä koordinoivana ohjausryhmänä, joka tuo tietoa ongelman ratkaisemiseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Varsinaiset päätökset kukuin toimija tekee oman työroolinsa ja virkavastuunsa nojalla.

Kohdekohtaisen sisäilmaryhmän jäsenet:

 • toimitilajohdon edustajat (puheenjohtaja ja sihteeri)
 • kohteen esimies
 • tehtäväaluepäällikkö
 • henkilöstön edustaja
 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työterveys
 • kouluterveydenhoitaja tai infektiotaudeista vastaava lääkäri
 • ympäristöterveydenhuollon edustaja
 • tilapalveluiden edustaja
 • viestintä
 • vanhempainyhdistysten edustaja

Sisäilmakohteet

Kaupungin sisäilmaryhmä

Kaupungin sisäilmatyöryhmä seuraa sisäilma-asioiden kehitystä työryhmän jäsenten esittämien tietojen perusteella (esimerkiksi yhteydenottojen määrä tai oireilun luonne). Jäsenet tekevät sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyviä kehittämisehdotuksia. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sisäilmatyöryhmä ei ole operatiivinen toimija, eikä se tee päätöksiä.

Ryhmän jäsenet:

 • toimitilajohdon edustajat
 • Kuninkaantien työterveyden edustajat
 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutetut
 • ennaltaehkäisevän terveyspalveluiden edustajat (neuvolat ja kouluterveydenhoito)
 • terveyskeskuksen edustaja
 • johtava lääkäri
 • kaupungin kohteita valvovat terveystarkastajat
 • Tilapalveluiden edustajat
 • toimialojen työsuojeluvastaavat

Kaupungin ja vanhempien yhteistyöryhmä

Porvoon kaupungin toimitilajohto ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry ovat perustaneet yhteistyöryhmän käsittelemään sisäilma-asioita. Ryhmän avulla halutaan parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sisäilma-asioissa.

Yhteistyöryhmä