Siirry sisältöön

Taiteilijahaku pilottihankkeisiin

Itäuusmaalaisilla taiteilijoilla ja luovan alan ammattilaisilla oli mahdollisuus ilmoittautua verkkolomakkeella pilottihankkeisiin kesällä ja syksyllä 2021. Samalla koottiin tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja luovan alan ammattilaisista kuntien käyttöön.

Alueellinen taiteilijapankki on kehitteillä

Itä-Uudenmaan ensimmäiset pilottiprojektit on valittu. Niiden lisäksi kaikki 31.8.2021 mennessä saadut ehdotukset ovat tallessa Kulttuuri kylässä -hankkeen kehitteillä olevassa alueellisessa taiteilijapankissa. Siten ne ovat Itä-Uudenmaan kuntien kulttuuritoimijoiden tiedossa ja käytettävissä, kun kulttuuripalveluita suunnitellaan.

Tätä nk. taiteilijapankkia kehitetään hankkeen aikana, ja sen toteutuksessa seurataan muualla Suomessa kehitettäviä vastaavia järjestelmiä. Asiasta tiedotetaan sen edistyessä.

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän ohjausryhmä, johon kuului lisäksi alueen taiteilijoita edustava asiantuntijajäsen, valitsi toteutettavat projektit. Hankkeen alussa painottuvat erilaiset kokeilut, mutta tavoitteena on, että parhaat käytännöt jäävät pysyvästi osaksi alueen kulttuuritoimintaa.