Hoppa till innehåll

Konstnärssökning för pilotprojekt

Östnyländska konstnärer och yrkespersoner inom den kreativa branschen hade möjlighet att anmäla sig till pilotprojekt sommaren och hösten 2021. Samtidigt samlades information om konstnärer och yrkesutbildade personer inom den kreativa branschen bl.a. för kommunernas bruk.

En regional konstnärsbank utvecklas

Vi fick ett stort antal intressanta förslag, och bland dem har de första pilotprojekten valts för de östnyländska kommunerna. Utöver pilotverksamheterna finns alla förslag som inkommit senast 31.8.2021 i den regionala konstnärsbank som håller på att utvecklas inom ramen för projektet Kultur i byn. Kulturaktörerna i de östnyländska kommunerna är således medvetna om dem och har tillgång till dem när kulturtjänster planeras.

Denna så kallade konstnärsbank utvecklas under projektets gång och under processen följer man med utvecklingen av motsvarande system på andra håll i Finland. Mera information ges när projektet framskrider.

Styrgruppen för utvecklingsuppgiften Kultur i byn, i vilken ingick en sakkunnigmedlem som representerade konstnärerna i regionen, valde vilka projekt som genomförs. I början av projektet betonas olika försök, men målet är att de bästa modellerna blir en bestående del av kulturverksamheten i regionen.