Gå till innehåll

Kultur i byn

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtar kultur till byarna.

Utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, genomförs åren 2021–2022 i samarbete med kommunerna i Nyland och organisationer i regionen. Projektet koordineras av Borgå stad.

Syftet med utvecklingsuppgiften är att

  • förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och andra kulturaktörer i regionen
  • sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i den egna regionen
  • göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter, särskilt i byarna, och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster.

Dessa mål främjas genom olika försök med nya verksamhetsmodeller och utbildning.

Webbinarium

Kommunen som upphandlare av kreativt arbete 4.3. Du hittar material och inspelningen på finska, välj språket finska.

Fråga mera

Sari Hilska

Utvecklingskoordinator, Kultur i byn -utvecklingsprojekt

Kristina Grönqvist

Kulturproducent, Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland