Gå till innehåll

Kultur i byn

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtar kultur till byarna.

Utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, genomförs åren 2021–2022 i samarbete med kommunerna i Nyland och organisationer i regionen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Borgå stad.

Syftet med utvecklingsuppgiften är att

  • förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och andra kulturaktörer i regionen
  • sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i den egna regionen
  • göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter, särskilt i byarna, och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster.

Dessa mål främjas genom olika försök med nya verksamhetsmodeller och utbildning.

Fråga mera

Sari Hilska

Utvecklingskoordinator, Kultur i byn -utvecklingsprojekt

Kristina Grönqvist von Bonsdorff

Kulturproducent, Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland