Hoppa till innehåll

Kultur i byn

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtade kultur till byarna i Nyland.

Utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, genomfördes åren 2021–2022 i samarbete med kommunerna i Nyland och organisationer i regionen. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och koordinerades av Borgå stad.

Syftet med utvecklingsuppgiften var att

  • förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och andra kulturaktörer i regionen
  • sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i den egna regionen
  • göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter, särskilt i byarna, och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster.

Dessa mål främjades genom olika försök med nya verksamhetsmodeller och utbildning.

Verksamhet 2021–2022

  • Utvecklingsuppgiften samlade kulturtjänsters personal och regionala kulturaktörer, som regionala ansvarsmuseum och regionala aktörer ur föreningen Finland byar, från 23 nyländska kommuner.
  • En öppen ansökan för konstnärer till Östra nylands pilotprojekt år 2021.
  • Ett anbudsförfarande för konstnärers konst- och kulturproduktioner år 2022.
  • Omkring 100 konst- och kulturevenemang förverkligades i Nylands byar och tätorter.
  • Invånarenkäter gällande kultur- och fritidsutbudet i byarna till Nylands byars invånare.
  • Utbildningsserien Vad mer behövs än en god idé? för konstnärer, föreningar och professionella inom kulturbranschen.
  • En gemensam kulturproducent arbetade i västra och mellersta Nyland år 2022.

Bekanta dig med projektets rapport (pdf):

Fråga mera