Hoppa till innehåll

Kultur i byn – verksamhet 2022

Kultur i byn i Västra och Mellersta Nyland.

Läs projektets rapport

Konst- och kulturprojekt

Från och med sommaren 2022 förverkligas det konst- och kulturinnehåll som erhållits genom anbudstävlingen. Evenemangen arrangeras främst i västra och mellersta Nyland. En del av kommunerna som deltar i utvecklingsuppgiften gör tilläggsval ännu i höst. I kalendern samlas de evenemang som är öppna för allmänheten.

Vad behövs utöver en bra idé?

En utbildningsserie med tre webbinarier avsedda för kulturaktörer i kommunerna och konstnärer och aktörer inom kreativa branschen i Nyland. Webbinarierna spelades in och finns på webbsidan för utvecklingsuppgiften. Marknadsföring via nyländska kommunernas kulturväsenden till lokala konstföreningar och andra nätverk.

Mål:

 • att öka kommunernas och konstnärernas förståelse för varandras verksamhet och behov
 • att hitta nya sysselsättningsmöjligheter inom kommunorganisationernas olika sektorer för konstnärer inom olika områden
 • att skapa möjlighet till diskussion och växelverkan för kommunernas kulturarbetare och konstnärer
 • att ordna samarbete mellan olika aktörer (kommuner, Centret för konstfrämjande, andra utvecklingsuppgifter).

Utbildningsserie

1 Vad behövs utöver en bra idé? Gör en imponerande ansökan. 17.2.2022. Utbildare kulturproducenterna Miira Holländer från Borgå och Ona Sandberg från Helsingfors.

2 Kommunen som upphandlare av kulturverksamhet – exempel på bidrags- och upphandlingsmodeller, 4.3.2022. Moderator konstexpert Tanja Laitinen, Experttjänster för kommunernas kulturverksamhet, Centret för konstfrämjande.

 • Hälsning och inledning i webbinariets tema: Nya slags modeller för kommunernas kulturverksamhet. Susann Hartman, chef för kulturtjänster, Borgå.
 • Kommunernas upphandlingsprocesser och upphandlingsprinciper som gäller aktörer inom kultur- och konstbranschen, jur. mag. Sanna Lehtinen, FCG
 • Mod och kreativitet till kommunernas finansieringsmodeller. Case ”kulttuuritupsahdukset Joensuussa”. Laura Piiroinen, kulturproducent.
 • Erfarenheter från S:t Michel – kulturploppar (kulttuuritupsahdus) som verktyg under Kulturens drömår. Tiina-Riikka Turunen, projektkoordinator, S:t Michel.

3 Produktifiering av kreativt arbete – kunnande inom konst- och kulturbranschen som tjänst.
Gemensam utbildningsandel och konsultering i smågrupper 24.3 och 25.3.2022.
Målgrupp: konstnärer och aktörer inom kreativa branschen. Utbildare: Johanna Wahlbeck, Oivallamme.fi

Kultur i byn – anbudsförfarande för aktörer inom kreativa branschen

Det görs ett försök med omvänd konkurrensutsättning, där man färdigt fastställer en summa, med vilken kommunerna köper tjänster av konstnärer. Ansökningstiden är i april, största delen av valen görs i maj inför sommar- och höstsäsongen 2022. Valen kan kompletteras senare.

Mål:

 • att få erfarenhet av omvänd konkurrensutsättning vid upphandling av kulturtjänster
 • att ge konstnärer och professionella inom kreativa branschen möjlighet att erbjuda sina tjänster till kommunen
 • att få mångsidiga kulturtjänster som passar för byar och små kommuner: invånare i olika åldrar, lokaler som finns till förfogande, samarbete med föreningar m.m.

Regional kulturproducent i västra Nyland

Det görs ett försök med en gemensam kulturproducent för flera kommuner. Till utvecklingsuppgiften anställs en kulturproducent för viss tid. Kulturproducentens uppgift är att hjälpa särskilt små kommuner att genomföra produktioner som ordnas via konkurrensutsättning i västra och mellersta Nyland under sommaren. Till kulturproducentens uppgifter hör också till exempel att ordna en invånarenkät, gå igenom resultaten och rapportera om dem. Utvecklingsuppgiften (Borgå) är arbetsgivare och ansvarig handledare i arbetet. Raseborg erbjuder en fast plats att arbeta på, de övriga kommunerna erbjuder ett tillfälligt arbetsrum vid behov.

Mål:

 • att testa om resursbristen särskilt i små kommuner kan lösas med en gemensam anställd. Man får erfarenhet av hur försöket lyckas ur kommunernas och den anställdas synvinkel: fördelar och problem.
 • att testa om man på det här sättet kan öka konstnärernas sysselsättningsmöjligheter, om den valda personen har en bakgrund inom den kreativa branschen.

Enkät till invånare i byar i västra och mellersta Nyland

I juni ordnas en enkät riktad till byinvånare i västra och mellersta Nyland om kultur- och fritidstjänster i byarna. En motsvarande enkät gjordes i östra Nyland i juni 2021.

Mål:

 • Resultaten av enkäten kan användas av kommunerna.
 • En likadan enkät som ordnas samtidigt ger möjlighet att utreda om det finns skillnader mellan olika områden i Nyland.