Siirry sisältöön

Toimintaa 2022

Kulttuuri kylässä Länsi- ja Keski-Uudellamaalla.

Taide- ja kulttuuritapahtumia

Kesästä 2022 lähtien toteutettiin tarjouskilpailun kautta saatuja taide- ja kulttuurisisältöjä. Tapahtumia järjestettiin etenkin Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Kalenteriin on koottu kaikille avoimet yleisötapahtumat.

Asukaskysely Länsi- ja Keski-Uudenmaan kylien asukkaille

Kesäkuussa 2022 toteutettiin Länsi- ja Keski-Uudenmaan kylien asukkaille kysely kylien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Vastaava kysely tehtiin Itä-Uudellamaalla kesäkuussa 2021.

Tavoite:

 • Selvitetään, millaisia toiveita, ideoita ja kehittämisehdotuksia kylien asukkailla on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.
 • Kyselyn tulokset jäävät kuntien hyödynnettäväksi.
 • Samanlainen kysely samaan aikaan toteutettuna antaa mahdollisuuden selvittää, onko Uudenmaan alueiden välillä eroja.

Yhteistyötä Globe Art Pointin kanssa

Kulttuuri kylässä toteutti kesäkuussa yhteistyöprojektin Globe Art Point ry:n, Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa. Työn tuloksena syntyi useita työpajoja ja valokuvanäyttely. Globe Art Point tukee ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työskentelyä Suomessa. Projekti oli osa Globe Art Pointin GAP LAB SVENSKFINLAND-hanketta, jota tukee myös Svenska Kulturfonden. Lue lisää Unohdetut avaimet -projektista.

Kulttuuri menee kylään – tarjouskilpailu luovan alan toimijoille

Toteutettiin käänteinen kilpailutus kulttuuripalveluiden hankinnasta. Määriteltiin valmiiksi summa, jolla kunnat ostavat taiteilijoiden palveluita. Tarjousaika oli huhtikuu 2022.

Tavoite:

 • Saada kokemusta käänteisen kilpailutuksen toteutuksesta kulttuuripalveluiden hankinnassa.
 • Tarjota alueen taiteilijoille ja luovan alan ammattilaisille mahdollisuus tarjota palveluitaan kunnille.
 • Saada monipuolisia kyliin ja pieniin kuntiin soveltuvia kulttuuripalveluita: eri-ikäiset asukkaat, käytettävissä olevat tilat, yhteistyö yhdistysten kanssa ym.

Kuntien yhteinen kulttuurituottaja

Kokeiltiin usean kunnan yhteisen kulttuurituottajan mallia. Kehittämistehtävä palkkasi määräaikaisen kulttuurituottajan, jonka tehtävänä oli avustaa erityisesti pieniä kuntia tarjouskilpailun avulla saatujen tuotantojen toteutuksessa Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella kesäkaudella. Tehtävään kuului myös muita tehtäviä, kuten asukaskyselyn toteutus, tulosten läpikäynti ja raportointi. Kehittämistehtävä (Porvoon) toimi työnantajana ja vastuullisena työn ohjaajana. Raasepori tarjosi vakituisen työpisteen, muut kunnat tarjosivat tilapäisen työtilan tarvittaessa.

Tavoite:

 • Testataan, voidaanko yhteisen työntekijän avulla ratkaista erityisesti pienten kuntien resurssipulaa.
 • Saadaan kokemusta, miten kokeilu onnistuu kuntien ja työntekijän näkökulmasta: edut ja ongelmat.
 • Testataan, voidaanko näin lisätä taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia, jos valitulla henkilöllä on luovan alan tausta.

Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea?

Koulutussarja kuntien kulttuuritoimijoille ja Uudenmaan alueen taiteilijoille ja luovan alan toimijoille. Kolmen koulutuksen webinaarit nauhoitettiin. Koulutuksia markkinoitiin Uudenmaan kuntien kulttuuritoimien kautta paikallisille taideyhdistyksille ja muille verkostoille.

Tavoite:

 • Tarjota koulutusta luovan alan toimijoille, yhdistyksille ja kuntien kulttuurihenkilöstölle.
 • Lisätä kuntien ja taiteilijoiden välistä ymmärrystä toistensa toiminnasta ja tarpeista.
 • Luoda keskustelu- ja vuorovaikutusmahdollisuus kuntien kulttuurihenkilöstölle ja taiteilijoille.
 • Toteuttaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä (kunnat, Taike, muut kehittämistehtävät)

Koulutussarjan aiheet

1 Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea? Tee vakuuttava hakemus, 17.2.2022. Kouluttajina kulttuurituottaja Miira Holländer (Porvoo) ja Ona Sandberg (Helsinki).

2 Kunta luovan työn hankkijana – esimerkkejä avustus- ja hankintamalleista, 4.3.2022. Kohderyhmä: Kuntien kulttuuritoimien henkilöstö Uudenmaan kunnissa, avoin kaikille.

 • Moderaattori taideasiantuntija Taina Laitinen, Taiteen edistämiskeskus
 • Johdanto aiheeseen: Uudenlaiset mallit kuntien kulttuuritoiminnalle. Kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman, Porvoo.
 • Kuntien hankintaprosessit ja -periaatteet kulttuurin ja taiteen alan toimijoille, OTM Sanna Lehtinen, FCG.
 • Luovuutta ja rohkeutta kuntien rahoitusmalleihin. Case: Tuusulan hybridirahoitus. Yhteisömanageri Katja Repo, Tuusula.
 • Mitä sinä tekisit 1 500 eurolla? Case kulttuuritupsahdukset Joensuussa. Kulttuurituottaja Laura Piiroinen, Joensuu.
 • Parastamisen kokemukset Mikkelistä – kulttuuritupsahdukset Kulttuurin unelmavuoden työkaluna. Hankekoordinaattori Tiina-Riikka Turunen, Mikkeli.

3 Luovan työn tuotteistaminen – taide- ja kulttuurialan osaaminen palveluksi. Yhteinen koulutusosuus ja pienryhmäkonsultointeja 24.3. ja 25.3.2022. Kohderyhmä: taiteilijat ja luovan alan toimijat. Kouluttaja: Johanna Wahlbeck (Johanna Wahlbeck Oy).