Siirry sisältöön

Kulttuuri kylässä

Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä.

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Kehittämistehtävän päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämistehtävän tavoitteita edistetään erilaisilla uusien toimintamallien kokeiluilla ja koulutuksilla. Tavoitteena on:

 • Vahvistaa ja kehittää kuntien ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden verkostoja ja yhteistyötä.
 • Työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia.
 • Tuoda kulttuuria ja taidetta keskustaajamien ulkopuolelle, etenkin kylien asukkaiden saataville, ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Toiminta 2021–2022

Kehittämistehtävän loppuraportti julkaistaan tällä sivustolla tammikuussa 2023. Alla olevaan listaan on koottu keskeinen toiminta.

 • Kehittämistehtävä kokosi yhteen 23 Uudenmaan kunnan kulttuurihenkilöstön ja maakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuten aluevastuumuseot ja Suomen kylät -järjestön alueelliset toimijat.
 • Avoin haku taiteilijoille Itä-Uudenmaan pilottiprojekteihin 2021.
 • Käänteinen kilpailutus taiteilijoille taide- ja kulttuurituotannoista 2022.
 • 68 taiteilijaa toteutti 100 taide- ja kulttuuritapahtumaa 70:ssä Uudenmaan kylässä ja taajamassa.
 • Tapahtumiin osallistui noin 6700 eri-ikäistä henkilöä.
 • Asukaskyselyt Uudenmaan kylien asukkaille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, yhteensä 1088 vastausta.
 • Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea? -koulutussarja taiteilijoille, yhdistyksille ja kulttuurialan ammattilaisille.
 • Kuntien yhteinen kulttuurituottaja työskenteli Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2022.

Kysy lisää

Sari Hilska

Viestintäasiantuntija