Siirry sisältöön

Kulttuuri kylässä

Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä.

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Kehittämistehtävän päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämistehtävän tavoitteita edistetään erilaisilla uusien toimintamallien kokeiluilla ja koulutuksilla. Tavoitteena on:

  • Vahvistaa ja kehittää kuntien ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden verkostoja ja yhteistyötä.
  • Työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia.
  • Tuoda kulttuuria ja taidetta keskustaajamien ulkopuolelle, etenkin kylien asukkaiden saataville, ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Toiminta 2021–2022

  • Kehittämistehtävä kokosi yhteen 23 Uudenmaan kunnan kulttuurihenkilöstön ja maakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuten aluevastuumuseot ja Suomen kylät -järjestön alueelliset toimijat.
  • Avoin haku taiteilijoille Itä-Uudenmaan pilottiprojekteihin 2021.
  • Käänteinen kilpailutus taiteilijoille taide- ja kulttuurituotannoista 2022.
  • Toteutettiin noin 100 taide- ja kulttuuritapahtumaa Uudenmaan kylissä ja taajamissa.
  • Asukaskyselyt Uudenmaan kylien asukkaille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.
  • Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea? -koulutussarja taiteilijoille, yhdistyksille ja kulttuurialan ammattilaisille.
  • Kuntien yhteinen kulttuurituottaja työskenteli Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2022.

Kysy lisää

Sari Hilska

Kehittämiskoordinaattori, Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä

Kristina Grönqvist von Bonsdorff

Kulttuurituottaja, Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä