Siirry sisältöön

Kulttuuri kylässä

Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä.

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä toteutettiin vuosina 2021–2022 yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Kehittämistehtävän päärahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kehittämistehtävän tavoitteita edistettiin erilaisilla uusien toimintamallien kokeiluilla ja koulutuksilla. Tavoitteena oli:

 • Vahvistaa ja kehittää kuntien ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden verkostoja ja yhteistyötä.
 • Työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia.
 • Tuoda kulttuuria ja taidetta keskustaajamien ulkopuolelle, etenkin kylien asukkaiden saataville, ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Toiminta 2021–2022

Alla olevaan listaan on koottu keskeinen toiminta:

 • Kehittämistehtävä kokosi yhteen 23 Uudenmaan kunnan kulttuurihenkilöstön ja maakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuten aluevastuumuseot ja Suomen kylät -järjestön alueelliset toimijat.
 • Avoin haku taiteilijoille Itä-Uudenmaan pilottiprojekteihin 2021.
 • Käänteinen kilpailutus taiteilijoille taide- ja kulttuurituotannoista 2022.
 • 68 taiteilijaa toteutti 100 taide- ja kulttuuritapahtumaa 70:ssä Uudenmaan kylässä ja taajamassa.
 • Tapahtumiin osallistui noin 6700 eri-ikäistä henkilöä.
 • Asukaskyselyt Uudenmaan kylien asukkaille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, yhteensä 1088 vastausta.
 • Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea? -koulutussarja taiteilijoille, yhdistyksille ja kulttuurialan ammattilaisille.
 • Kuntien yhteinen kulttuurituottaja työskenteli Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2022.

Tutustu kehittämistehtävän loppuraporttiin (pdf):

Kysy lisää

Sari Hilska

Kulttuurisuunnittelija