Gå till innehåll

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland

I Nyland har inletts en regional utvecklingsuppgift, Kultur i byn, våren 2021. Projektet genomförs åren 2021–2022.

Projektet koordineras av Borgå stad i samarbetet med regionala styrgrupper. Inom ramen för projektet byggs ett ännu tätare kulturnätverk mellan kommunerna och kulturaktörerna. Samtidigt söks nya sätt att ordna kulturverksamhet framför allt i byarna och utanför stadskärnorna. Att förbättra synligheten och sysselsättningsmöjligheterna för professionella konstnärer som bor i området är ett centralt mål som man söker lösningar för.

Coronaepidemin och restriktioner i samband med den har inverkat på ordnandet av olika evenemang. I utvecklingsuppgiften fokuseras därför under första delen av 2022 på utbildning och planering och testande av nya verksamhetsmodeller. Dessutom hoppas vi att det blir möjligt att ordna evenemang för publik på normalt sätt så snart som möjligt.

Kultur i byn är en del av ett större nätverk

För tillfället finns tio regionala utvecklingsuppgifter i Finland vilka finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom finansierar kommunerna verksamheten med en egen andel. Kultur i byn hör till det riksomfattande nätverket Kultur tillsammans (Kulttuuria yhteistuumin) som koordineras av Esbo stad.

Syftet med nätverket är att sammanföra kunskaper och utvecklingsbehov hos kulturtjänsterna i kommunerna i Finland. I projektet samlas och delas information om olika modeller för att producera jämlika kulturtjänster. Dessutom erbjuder nätverket stöd och sakkunskap för det utvecklingsarbete som görs för kulturen i kommunerna. Bekanta dig med nätverkets arbete på adressen:

Styrgruppen i Östra Nyland

Medlemmarna i styrgruppen för utvecklingsuppgiften representerar följande aktörer:

Kommunerna:

 • Askola
 • Borgnäs
 • Borgå
 • Lappträsk
 • Lovisa
 • Mäntsälä
 • Mörskom
 • Pukkila
 • Sibbo

Regionala och andra aktörer:

 • Borgå medborgarinstitut
 • Borgå konstskola
 • Borgånejdens musikinstitut
 • Borgå museum, museum med regionalt ansvar i östra Nyland
 • Lilla Villan, Sibbo
 • SILMU-byar

Styrgruppen i Västra Nyland

Medlemmarna i styrgruppen för utvecklingsuppgiften representerar följande aktörer. Listan uppdateras i början av året 2022.

Kommunerna:

 • Hangö
 • Ingå
 • Grankulla
 • Högfors
 • Kyrkslätt
 • Lojo
 • Raseborg
 • Sjundeå
 • Vichtis

Regionala och andra aktörer:

 • Västra Nylands landskapsmuseum
 • Västnyländska kultursamfundet r.f.

Styrgruppen i Mellersta Nyland

Medlemmarna i styrgruppen för utvecklingsuppgiften representerar följande aktörer. Listan uppdateras i början av året 2022.

Kommunerna:

 • Hyvinge
 • Kervo
 • Nurmijärvi
 • Träskända
 • Tusby

Mera information

Sari Hilska

Utvecklingskoordinator, Kultur i byn -utvecklingsprojekt