Hoppa till innehåll

Vad har hänt hittills

Evenemang och åtgärder i projektet Kultur i byn 2021.

Läs projektets rapport

Husvagnsteatern Karavans sommarturné i östra Nyland

Karavan var en husvagn som gjorts om till teater. På sin turné i juni bjöd den på dockteater (Anne Lihavainen), fotoutställning (Teemu Tuuloskorpi och Jukka Pinonummi), trubadurkonsert och en öppen scen för unga uppträdare.
Verksamheten var passande under coronarestriktionerna, eftersom det fanns plats för antingen en familj eller sex barn åt gången i publiken.
Föreställningen gavs på 15 platser i Askola, Lovisa, Mäntsälä, Borgå, Pukkila och Sibbo. Föreställningarna var sammanlagt 90 och publikantalet ungefär 440.

Målet var att prova

 • en föreställning som rör sig i byarna i regionen
 • olika föreställningsplatser, t.ex. byskolors gårdar i Borgå
 • juni som tidpunkt
 • en föreställning för vilken krävdes endast el, och som var lämplig under de strikta coronarestriktionerna sommaren 2021
 • en gemensam bokningskalender och gemensamt marknadsföringsmaterial för kommunerna.

Konstnärssökning för pilotprojekt

Östnyländska konstnärer och yrkespersoner inom den kreativa branschen hade möjlighet att anmäla sig till pilotprojekt sommaren och hösten 2021. Uppgifterna samlades för att användas av kommunerna.

Ansökan kunde lämnas in för sommar- eller höstperioden eller för båda. För sommaren lämnades in 20 ansökningar och för hösten 34 ansökningar. Både i sommarens och höstens ansökan deltog en yrkeskonstnär som representerade en konstnärsförening från regionen.

Målet var att:

 • erbjuda konstnärerna arbetsmöjligheter
 • ge konstnärerna möjlighet att erbjuda och marknadsföra sitt kunnande till alla kommuner i östra Nyland
 • öka konstnärernas kunskap om kommunernas verksamhet: kommunen som anskaffare av konstnärens arbete
 • göra konstnärerna mera kända i de olika kommunerna i regionen
 • ge stöd till anställda inom kommunernas kulturväsende för att hitta nya aktörer och ordna ny slags verksamhet
 • ordna verksamhet i samarbete med kommuner och lokala föreningar, såsom byaföreningar, t.ex. evenemang på sommartorg
 • prova på samarbete mellan kommunernas kulturproduktioner: konstnärsbank, val och genomförande av pilotprojekt, marknadsföringsmaterial
 • ordna mångsidiga och nya former av kulturverksamhet i byar och utanför tätorter.

Evenemang som ordnats via konstnärssökningen hösten 2021

 • Utställning med teaterdockor i Askola bibliotek.
 • Teatteri Soittorasias barnteaterföreställningar i Mäntsälä och Lovisa.
 • Limonaatia ry:s konserter i Lovisa.
 • Samarbete med föreningshus:
 • Borgnäs & Borgå: Limonaatias konsert APPA´s plays Abba.
 • Bibliotekssamarbete i Borgå
  • Nya filialbiblioteket i Kerko: bildkonstnär Anne Räisänens verkstäder om lätt bokbindning.
  • Bokbussen: Anne Lihavainens dockteaterföreställningar för daghem.

Invånarenkät till byinvånare i östra Nyland

Enkäten ordnades i juni 2021 och den riktades till invånare i byarna i östra Nyland. Enkäten besvarades av ungefär 570 personer. Det kom svar från personer i alla nio kommuner i regionen och från nästan hundra byar. Svaren delades in enligt by, och de används av kommunerna för planering.

Med kultur- och fritidstjänster avsågs i enkäten bland annat evenemang, tjänster i kommunens bibliotek och medborgarinstitut, olika hobby- och motionsgrupper, men också verksamhet som ordnas av föreningar.

Målet var att:

 • utreda vad byinvånarna i östra Nyland anser om de nuvarande kultur- och fritidstjänsterna i byarna, och vad de önskar
 • ge möjlighet att framföra önskemål och utvecklingsförslag
 • ge information till kommunerna i regionen som stöd för planering och ordnande av kultur- och fritidsverksamhet.