Hoppa till innehåll

Kultur till byn – erbjud innehåll!

Anvisningar till anbudsgivare. Anbuden ska ges 7.4-2.5.2022.

Anbudstiden har löpt ut 2.5

Anbudstiden har löpt ut

(Uppdaterad 23.6.2022)
Anbudstiden löpte ut den 2.5.2022. Tack till alla anbudsgivare!

Vi fick totalt 99 anbud, av vilka största delen var riktade till hela Nyland. Av de här anbuden kommer de Nyländska kommuner som är med i utvecklingsuppgiften att producera totalt ca 30-40 produktioner.

Kommunerna har under maj och juni bekantat sig med anbuden och valt dem som mött kommunernas behov och intresse. Produktionerna har valts till sommaren men också höst- och vintersäsongen. Sommarens program är i huvudsak valda. Många kommuner kompletterar sina val ännu på hösten. Kommunerna tar direkt kontakt med anbudsgivarna och kommer överens om arrangemanget. Projektets kulturproducent kan vid behov ge mer information om bokningsläget.


Anvisningar till anbudsgivare

Öppet anbudsförfarande för konstnärer och proffs inom den kreativa branschen – Vad erbjuder du för 1 500 euro?

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn för kulturverksamhet i Nyland öppnar ett öppet anbudsförfarande för konstnärer och professionella i den kreativa branschen, som kan erbjuda kulturella och konstnärliga innehåll för 1 500 euro åt kommunerna.

Produktioner genomförs i byar och tätorter i Nyland. Området omfattar främst Västra och Mellersta Nyland, men innehåll kan även erbjudas till Östra Nyland. Helsingfors, Vanda och Esbo ingår inte i området.

Har du en idé för ett evenemang eller en aktivitet som du vill erbjuda byborna? Syftet med sökningen är att erbjuda byar, tätorter och små kommuner olika kulturaktiviteter av hög kvalitet. I synnerhet söker vi konstnärligt och kulturellt innehåll som inspirerar invånare i olika åldrar att göra, se, höra och träffa varandra.

Evenemang och aktiviteter är avgiftsfria för deltagarna.

Vem kan lämna ett anbud?

Anbudsgivare kan vara

 • yrkesverksamma inom konst- och kulturbranschen: enskilda konstnärer eller grupper av konstnärer som är egenföretagare på olika sektorer.
 • föreningar
 • andelslag
 • företag

Vad kan du erbjuda?

Du kan erbjuda ett enskilt evenemang, en serie av evenemang eller en turné.
I synnerhet söker vi innehåll som

 • kan genomföras på en mängd olika platser och utrymmen, till exempel föreningshus och sommarmarknader.
 • kan upprepas på samma sätt eller med små förändringar i olika byar och tätorter även i flera kommuner.
 • diversifierar och utvecklar byarnas kulturella tjänster.

Urval och genomförande av upphandlingen

Val om vilket innehåll som inköps görs på basis av anbuden. Kommunerna köper innehåll för sommar- och höstsäsongen 2022.

Anvisningar till anbudsgivare

Ansök antingen med en färdig plan eller genom att berätta om dina kunskaper som du kan använda i genomförandet av kulturinnehåll. Metoderna för genomförandet är inte begränsade. De kan till exempel omfatta framträdanden, öppna verkstäder, installationskonst eller miljökonst. Vi söker efter innehåll från flera aktörer för separata genomföranden.

Anbudsgivaren ansvarar för organisering av verksamheten, inklusive nödvändig teknik. Berätta vilken typ av plats och utrymme din aktivitet kräver. Om möjligt, ange på blanketten till vilket utrymme du erbjuder din produktion.

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn söker efter anbud på köptjänster. Det är inte fråga om ett anställningsförhållande eller ett bidrag.

Inköpspriset är 1 500 euro + moms. De utvalda aktörerna fakturerar kommunerna (utvecklingsuppgiften Kultur i byn) för genomförandet av innehållet. Summan (1 500 euro + moms) omfattar alla kostnader för genomförandet, såsom resekostnader, nödvändig utrustning och genomförare.

Anbudsgivaren kan vara

 • en privatperson eller arbetsgrupp som har ett eget FO-nummer eller använder en faktureringstjänst (obs. fakturering med skattekort accepteras inte)
 • en registrerad förening med ett FO-nummer
 • ett andelslag eller företag med ett FO-nummer
 • en heltidsföretagare inom den kreativa branschen
 • en deltidsföretagare inom den kreativa branschen

Endast anbud som görs med anbudssblanketten accepteras.

Anbudstiden är 7.4–2.5.2022

Urval för inköp av tjänster görs i maj. Valen kan kompletteras i ett senare skede. Det valda kulturella innehållet skall genomföras före slutet av 2022.

Kriterier för urval

Urvalskriterierna är följande:

 • innehållets lämplighet för programmet i byar och små kommuner
 • kvalitet och attraktivitet hos innehåll som erbjuds
 • anbudsgivarens förutsättningar för att genomföra aktiviteten:
  • tidigare referenser
  • professionalitet
  • kunskap om verksamhetsmiljön
 • avgiftsfrihet för besökaren/betraktaren.

Dessutom beaktas andra aktuella allmänna riktlinjer, såsom hälsoskydd.

Praktiskt genomförande

Producenten för utvecklingsuppgiften Kultur i byn och den kulturansvariga i den kommun där evenemanget äger rum samarbetar med de utvalda anbudsgivarna (innehållsleverantörerna).

 • Förverkligandet planeras och schemaläggs tillsammans med kommunen.
 • Innehållsleverantören har huvudansvaret för organisering av aktiviteten enligt sitt anbud.
 • Det är innehållsleverantörens ansvar att förbereda det nödvändiga materialet för kommunikation och marknadsföring (t.ex. texter och bilder), enligt kommunens marknadsförings- och kommunikationspraxis.
 • Innehållsleverantören har möjlighet att marknadsföra sin egen produkt eller tjänst i egna kanaler.

Tilläggsinformation

Sari Hilska

Kommunikationsexpert