Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin vesialueiden kalastussäännöt

1. Myytävät kalastusluvat

Kalastuslupa

Kalastuslupia myydään enintään kolme (3) kpl/henkilö.

Yksi (1) kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen jollakin seuraavista välineistä:

  • 30 metrin verkko (enimmäissyvyys 3 m),
  • 1 rysä (enimmäiskorkeus 1,5 m),
  • 1 katiska,
  • 1 pitkäsiima (enintään 100 koukkua),
  • heitto- ja vetokalastus 1 vavalla valtiollisen kalastonhoitomaksun oikeuttaman lisäksi

Iskukoukulla ja kalastustangolla kalastukseen sekä talviseen täkykalastukseen on lunastettava erilliset luvat, enintään kymmenen (10) kpl/henkilö.

Koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tarttuminen ulkopuolelta (ns. rokastus) on kielletty. Koukkukalastetun kalan on oltava kiinni ainoastaan suusta. Muualta kuin suusta koukkuun tarttunut kala on vapautettava välittömästi kalan kunnosta riippumatta.

Kalastuslupia myydään palvelupiste Kompassissa sekä Porvoon kaupungin verkkokaupassa.

Porvoon kaupungin vesialueet

Alue 1: Haikkoonselkä, Kaupunginselkä, Kodderviken, Mäntysaari, Repholmen, Kuggen, Köukudden itä, Hakasalo, Äggskär, Köttboda, Virvik, Skeppars etelä

Alue 2: Emäsalo, Skeppars pohjoinen, Köukudden länsi.

Alueella 2 on sallittu vain heitto- ja vetokalastus.

Alueita koskevat rajoitukset:

Pyyntimitat ja kalalajien rauhoitusajat:

Kartta kalastusalueista
Kalastuslupien hinnat
  • Kalastuslupa: 18 €/kpl/vuosi, enintään 3 lupaa/henkilö
  • Iskukoukut ja täkykalastus: 4,20 €/kpl, enintään 10 lupaa/henkilö

2. Kaupallisille kalastajille myytävät kalastusluvat

Kalastuslupia myydään fyysisille tai juridisille henkilöille, jotka on rekisteröity kaupallisiksi kalastajiksi. Ammattikalastajat voivat lunastaa kalastusluvat käymällä Kompassissa henkilökohtaisesti ja esittämällä todistuksen kaupallisena kalastajana toimimisesta.

Ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat voivat lunastaa kaksitoista (12) kalastuslupaa
Ryhmään II kuuluvat kaupalliset kalastajat voivat lunastaa kuusi (6) kalastuslupaa

Kaupalliset kalastajat voivat käyttää kolmea kaksoisverkkoa (kaksoisverkon pituus on 60 m) kiinnitettynä toisiinsa.

Lisäksi erillisellä hakemuksella voidaan myöntää lupa isorysälle. Lupa voidaan myöntää ammattikalastajalle, jonka rekisteröinti on voimassa koko lupavuoden (kalenterivuosi). Lupa myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja lupamaksu on 156 euroa/vuosi. Hakemus toimitetaan liikuntapalveluille liitteineen (sijaintikartta, kaupallisen kalastajan rekisteröintitieto). Liikuntapalvelut käsittelee luvan ja tekee siitä vuosisopimuksen. Lupa astuu voimaan, kun vuosimaksu on maksettu.

3. Huomioitavaa Porvoon kaupungin vesialueella kalastettaessa

Kalastonhoitomaksu

Voidakseen ostaa kalastusluvan Porvoon kaupungin vesialueille tulee ensin maksaa valtion kalastonhoitomaksu.

Kalastettaessa on pidettävä mukana tosite sekä maksetusta kalastonhoitomaksusta että Porvoon kaupungin kalastusluvasta.

Välineet on merkittävä kalastuslain ja -asetuksen määräysten mukaisesti.

Enintään kolme verkkoa saa olla kiinnitettynä toisiinsa, ja ne on asetettava viistosti rantaviivaan nähden – ei rantaviivan suuntaisesti.

Porvoon kaupunki ei myy ravustuslupia.

Määräysten rikkominen

Porvoon kaupunki voi perua kalastusluvat, mikäli kaupungin määräyksiä, kalastuslain ja -asetuksen määräyksiä tai ELY-keskuksen päätöksiä ei noudateta riippumatta siitä, nostetaanko syyte vai ei. Maksettua maksua ei palauteta. Kalastusoikeus voidaan perua määräajaksi.

4. Lisätietoa

Pasi Liitiäinen

Liikuntapaikkamestari

Pasi Liitiäinen tavoitettavissa arkisin klo 7-15.

Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassi

Porvoon kaupungin sivut

Porvoo Sipoo kalatalousalueen sivut