Hoppa till innehåll

Fiskestadgar på Borgå stads vattenområden

1. Fisketillstånd som säljs till personer som bor inom Borgå stad eller Askola kommun samt till personer som äger eller hyr fritidsfastighet inom Borgå stad

Fisketillstånd

Ett (1) fisketillstånd ger rätt till fiske med något av nedanstående redskap:

 • 30 meter nät (max djup 3 m)
 • 1 ryssja (max höjd 1,5 m),
 • 1 katsa,
 • 1 långrev (max 100 krokar),
 • kast- och dragfiske med 1 spö utöver det som den statliga fiskevårdsavgiften ger rätt till

För fiske med saxkrok, stångkrok och ismete skall du lösa in separata tillstånd, max 10 st./person.
För ljustring skall du lösa in ett separat tillstånd, som gäller båtlaget. Ljustring är endast tillåtet på Stensbölefjärden, område 2 a.

Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet. Fisken ska krokas i munnen (inte i huvudet, sidan eller stjärten). Fiskar som krokats från utsidan ska befrias omedelbart oavsett fiskens kondition.

Fisketillstånden säljs på servicekontoret Kompassen, krämaretorget B. tfn 020 692 250.

Öppet mån-fre kl. 9-15. Du bör kunna bevisa, att du har rätt till fisketillståndet.

Borgå stads vattenområden

Obs! delvis ny numrering och större områden, namnet på området är riktgivande

 • Område 2 Haikofjärden På detta område får du nyttja max 2 tillstånd. Allt fiske förbjudet 15.5-30.6. Beakta fiskleden.
 • Område 2 a Stensbölefjärden På detta område får du nyttja max 2 tillstånd. Allt fiske förbjudet 15.5-30.6. Ljustring tillåtet endast på detta område.
 • Område 3 Tolkislandet västra På detta område får du nyttja max 2 tillstånd. Nätfiske förbjudet 15.5-15.7. Beakta fiskleden.
 • Område 4 Kuggen På detta område får du nyttja max 2 tillstånd. Nätfiske förbjudet 15.5-15.7.
 • Område 5 Reserverat för kast- och dragfiske med max 2 tillstånd. Saxkrok, stångfiske, ismete ej tillåtet.
 • Område 6 Svartbäck På detta område får du nyttja max 2 tillstånd. Nätfiske förbjudet 15.5-15.7.(Möjlig ändring av datum under våren). Beakta också nätfiskeförbudet enligt lag om fiske 15.8-31.10.
 • Område 6 a Svartbäck Reserverat för kast- och dragfiske med max 2 tillstånd.
 • Område 7 Haxalö-Skeppars På detta område får du nyttja 3 tillstånd.
 • Område 7 a Reserverat för kast- och dragfiske med 3 tillstånd.
 • Område 8 Äggskär På detta område får du nyttja 3 tillstånd.
 • Område 9 Köttboda På detta område får du nyttja 3 tillstånd.
 • Område 10 Virvik På detta område får du nyttja max 2 tillstånd.

Bekanta dig också med de begränsningar i fisket som finns enligt olika beslut.

Karta över fiskeområden
Fisketillståndens pris
 • Fisketillstånd 17 €/st./år, max 3 st.
 • Saxkrok och ismete 4 €/st., max 10 tillstånd/person
 • Ljustring 1 tillstånd per båtlag/20 €, (område 2 a)

2. Fisketillstånd för kast och dragfiske som säljs utsocknes fiskare

Fisketillstånden för kast- och dragfiske gäller på vattenområdena som på kartan är numrerade 2-10.

Fisketillstånd till övriga personer säljs Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, tfn 020 692 250

Fisketillståndets pris och antal:

 • 12 €/dag
 • 17 €/vecka
 • 22 €/månad
 • 80 €/år

Borgå stad säljer max 2 tillstånd för kast- och dragfiske per person.

Grupptillstånd: För max 10 personer: 45 €/dag, för max 20 personer 90 €/dag, för max 30 personer 130 €. Därefter tillkommer en avgift på 44 € per 10 personer, t ex. 60 personer 130 € + 132 € (262 €).

3. Fisketillstånd för kommersiella fiskare

Fisketillstånd säljs till fysisk eller juridisk person som har sin hemort i Borgå eller Askola och är registrerad som kommersiell fiskare. Yrkesfiskaren får lösa in fisketillstånd genom att personligen besöka Kompassen och visa upp bevis över statusen som kommersiell fiskare.

 • Kommersiella fiskare som tillhör grupp I får lösa in 12 fisketillstånd.
 • Kommersiella fiskare som tillhör grupp II får lösa in 6 fisketillstånd.

Kommersiella fiskare får lägga ut 3 dubbelnät (dubbelnät har längden 60 m) fästa vid varandra.

4. Att observera då du fiskar på Borgå stads vattenområde

Fiskevårdsavgiften

För att kunna köpa fisketillstånd till Borgå stads vattenområden, bör 18-64-åringar först inlösa statens fiskevårdsavgift, som fås via eraluvat.fi, tfn 020 69 2424 eller från R-kioskerna. Kvitto över betald fiskevårdsavgift bör uppvisas då du köper Borgå stads tillstånd.

Då du fiskar ska du ha med dig kvittot över betald fiskevårdsavgift och Borgå stads fisketillståndskvitto.

Utmärkningen av redskap skall skötas enligt lag- och förordning om fiske. Kom ihåg redskapsmärket och dina kontaktuppgifter som ska fästas vid yttre ändan av redskapet.

Högst tre nät får vara fästa vid varandra och de bör läggas ut diagonalt från stranden och inte längs strandlinjen.

Knutavståndet i nät, djupare än 1,8 m skall vara minst 50 mm, undantag är fiske efter strömming, vassbuk och löja.

Borgå stad säjer inte tillstånd för fångst av kräfta.

Pilkfiske, mete och fiske med strömmingshäckla är allmänna avgiftsfria fiskerättigheter. Detta gäller dock inte gäller fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller sådana vattenområden där fiske är förbjudet med stöd av någon annan bestämmelse.

Begränsningar och förbud
 • Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet.
 • Fisken ska krokas i munnen, inte i huvudet, sidan eller stjärten
 • Fiskar som krokats från utsidan ska befrias omedelbart oavsett fiskens kondition
 • Max tre gösar/dygn/person och max en öring eller lax/dygn/person.
Om du bryter mot bestämmelserna

Borgå stad kan återta dina fisketillstånd om du bryter mot stadens bestämmelser, lag- och förordning om fiske eller NTM-centralens beslut, oberoende av om åtal väcks eller inte. Betald avgift återbetalas inte. Fiskerätten kan indras för en viss tid.

Tilläggsinformation

Bekanta dig också med de begränsningar i fisket

Ärenden gällande Borgå stads fiskelov: Pasi Liitiäinen, tfn 040 4899809 (vardagar kl. 7-16), pasi.liitiainen@porvoo.fi