Hoppa till innehåll

Fiskestadgar på Borgå stads vattenområden

1. Fisketillstånd som säljs

Fisketillstånd

Högst tre (3) fisketillstånd per person säljs.

Ett (1) fisketillstånd ger rätt till fiske med något av nedanstående redskap:

  • 30 meter nät (max djup 3 m)
  • 1 ryssja (max höjd 1,5 m),
  • 1 katsa,
  • 1 långrev (max 100 krokar),
  • kast- och dragfiske med 1 spö utöver det som den statliga fiskevårdsavgiften ger rätt till

För fiske med saxkrok, stångkrok och ismete ska man lösa in separata tillstånd, max tio (10) st./person.

Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet. Fisken ska krokas endast i munnen. Fiskar som krokats från utsidan ska befrias omedelbart oavsett fiskens kondition.

Fisketillstånden säljs på servicekontoret Kompassen samt i Borgå stads nätbutik.

Borgå stads vattenområden

Område 1: Haikofjärden, Stadsfjärden, Kodderviken, Furuholmen, Repholmen, Kuggen, Köukudden östra, Haxalö, Äggskär, Köttboda, Virvik, Skeppars södra

Område 2: Emsalo, Skeppars norra, Köukudden västra.

På område 2 är endast kast- och dragfiske tillåtna.

Begränsningar som berör områden:

uppgifter om fångsmått och fredningstider för fiskarter:

Karta över fiskeområden
Fisketillståndens pris
  • Fisketillstånd: 18 €/st./år, max 3 tillstånd/person.
  • Saxkrok och ismete: 4,20€/st., max 10 tillstånd/person

2. Fisketillstånd som säljs till kommersiella fiskare

Fisketillstånd säljs till fysisk eller juridisk person som är registrerade som kommersiella fiskare. Yrkesfiskare får lösa in fisketillstånd genom att personligen besöka Kompassen och visa upp bevis över statusen som kommersiell fiskare.

  • Kommersiella fiskare som tillhör grupp I får lösa in tolv (12) fisketillstånd.
  • Kommersiella fiskare som tillhör grupp II får lösa in sex (6) fisketillstånd.

Kommersiella fiskare får lägga ut tre dubbelnät (dubbelnät har längden 60 m) fästa vid varandra.

Dessutom kan man med en separat ansökan bevilja tillstånd för en storryssja. Tillstånd kan beviljas yrkefiskare, vars registrering är i kraft hela tillståndåret (kalenderår). Tillståndet beviljas för ett år åt gången och tillståndavgiften är 156 euro/år. Ansökan skickas till idrottstjänsterna med bilagor (karta över läge, registreringsuppgifter för kommersiella fiskare). Idrottstjänsterna behandlar tillståndet och ingår ett årsavtal. Tillståndet träder i kraft när årsavgiften betalats.

3. Att observera när man fiskar på Borgå stads vattenområde

Fiskevårdsavgift

För att kunna köpa fisketillstånd till Borgå stads vattenområden, bör man först inlösa statens fiskevårdsavgift.

När man fiskar ska man ha med sig kvitton på både den betalda fiskevårdsavgiften och Borgå stads fisketillstånd.

Utmärkningen av redskap ska skötas enligt lagen och förordningen om fiske.

Högst tre nät får vara fästa vid varandra och de bör läggas ut diagonalt från stranden och inte längs strandlinjen.

Borgå stad säljer inte tillstånd för fångst av kräfta.

Om man bryter mot bestämmelserna

Borgå stad kan återta dina fisketillstånd om du bryter mot stadens bestämmelser, lag och förordning om fiske eller NTM-centralens beslut, oberoende av om åtal väcks eller inte. Betald avgift återbetalas inte. Fiskerätten kan indras för en viss tid.

Mer information

Pasi Liitiäinen

Idrottsplatsmästare

Pasi Liitiäinen, tfn 040 4899809 (vardagar kl. 7-15)

Borgå stads servicekontor Kompassen

Borgå stads sidor

Borgå Sibbo fiskeriområdes sidor