• Kuulutukset
14.12.2018 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.11.2018 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 14. - ...

14.12.2018 8:00
Rakennus- ja ympäristölautakunnan 11.12.2018 käsittelemät luvat pidetään yleisesti nähtävänä ...

14.12.2018 8:00
Seuraava Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävänä 14.-27.12.2018 ...

13.12.2018 8:00
Yksityistiejaoston kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävänä 13.–31.12.2018 Porvoon kaupungin Kuntatekniikassa ...

13.12.2018 8:00
Seuraavat apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kaupungintalossa 13.12. ...

13.12.2018 8:00
§ 28 Maa-alueen ostaminen, Kulloo§ 29 Lisäpiha-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen § 30 Suojaviheralueen ...

13.12.2018 8:00
Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 13.–31.12.2018 Porvoon kaupungin ...

13.12.2018 8:00
§ 29 Omakotitonttien luovutus, Tulliportinkatu 20, tarjoukset§ 30 Omakotitonttien luovutus, Länsi-Haikkoo, ...

12.12.2018 8:00
NCC Industry Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva ...

12.12.2018 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.11.2018 tehty päätös 396, Maa-alueiden ostaminen Haikkoossa on ...