• Kuulutukset
6.4.2020 8:00
Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 24.3.2020 tehnyt seuraavat päätökset lupa-asioissa: Suunnittelutarvealue MRL 16 ...

6.4.2020 8:00
Poikkeusolojen johtoryhmän viranhaltijapäätös 30.3.2020 § 14 on nähtävänä Porvoon kaupungin ...

6.4.2020 8:00
Poikkeusolojen johtoryhmän viranhaltijapäätös 1.4.2020 § 15 on nähtävänä Porvoon kaupungin ...

6.4.2020 8:00
Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 24.3.2020 laadittu pöytäkirja on yleisesti ...

6.4.2020 8:00
Porvoon kaupungin asuntotoimen toimistosihteerin päätökset n:rot 9 - 12 pidetään yleisesti nähtävänä ...

6.4.2020 8:00
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset 28.2.2020 § 4, 6-7 ovat nähtävinä Porvoon kaupungin verkkosivuilla ...

3.4.2020 8:00
Rahoitusjohtajan viranhaltijapäätökset 12.3.2020 § 8 ja 13.3.2020 § 9 ovat nähtävinä Porvoon kaupungin ...

3.4.2020 8:00
Kaupunkisuunnittelupäällikön viranhaltijapäätös 2.4.2020 § 4 on nähtävänä Porvoon ...

3.4.2020 8:00
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 16.12.2019 § 42 on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla ...

3.4.2020 8:00
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/8703/2019 Asia Päätös, nopeusrajoitus 20 km/t ...