• Kuulutukset
22.7.2021 9:52
UUDELY/7963/2021 Yleistiedoksianto Asia Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän ...

21.7.2021 13:52
UUDELY/7963/2021 Yleistiedoksianto Asia Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän ...

15.7.2021 12:33
Dnro 01287/19/5104 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölain mukaisessa valitusasiassa Asia Valitus ympäristöasiassa Hakija Borealis ...

15.7.2021 8:00
Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 22.6.2021 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla ...

12.7.2021 8:00
Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.6.2021 § 42 seuraavan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen: AK 531, Aleksanterinkadun ...

12.7.2021 8:00
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.6.2021 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 12.7. – 19.8.2021. Pöytäkirja ...

2.7.2021 13:16
ESAVI/20437/2021 Ympäristösuojelulain mukainen päätös Hakija PlasticOil Oy Ltd Asia Muovinkäsittelyä kemiallisella kierrätyksellä koskeva ...

1.7.2021 13:41
ESAVI/44055/2019 Ympäristölain mukainen päätös Hakija Porvoon vesi Asia Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo Kuulutus Julkipantu  1.7. – 9.8.2021

1.7.2021 8:00
Uudenmaan aluetoimisto Kutsuntakuulutus 2021 Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) ...

30.6.2021 8:00
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.6.2021 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 30.6. – 7.8.2021. Pöytäkirja ...