Skip to content
  • Kuulutukset
25.4.2017 8:00
 Seuraavat liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti ...

25.4.2017 8:00
ESAVI/2341/2017YmpäristölupahakemusHakijaPorvoon kaupunki, kuntatekniikkaAsiaMätäjärven kaatopaikan kunnostaminen, ...

25.4.2017 8:00
§ 52 Omakotitontin vuokraaminen uudelleen, Fasaanitie, 638-6-605-7§ 53 Omakotitontin uudelleen vuokraaminen, Tikantie, ...

25.4.2017 8:00
Pöytäkirja rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien sekä LVI-tarkastajan ...

25.4.2017 8:00
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on päättänyt seuraavasta ympäristönsuojelulain 118 ...

24.4.2017 8:00
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 30.3.2017 on yleisesti nähtävänä 24.4-7.5.2017 virka-aikana osoitteessa: ...

24.4.2017 8:00
Porvoon kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.4.2017 seuraavat asemakaavan muutokset ja osittaiset kumoamiset: Aurinkolaaksontie ...

21.4.2017 8:00
Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 11.4.2017 tehnyt seuraavat päätökset lupa-asioissa: Poikkeaminen MRL 72 §:n ...

21.4.2017 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 11.4.2017 laadittu pöytäkirja on esille pantuna yleisön nähtäväksi 24.4 – 23.5.2017 palvelukeskus ...

20.4.2017 15:38
AK463 Porvoonportti, pohjoinen, asemakaavan muutosKaupunkirakennetta tiivistetään täydennysrakentamisella Raatimiehenkadun ja Maistraatinkadun ...

  • Kuulutukset