Skip to content
  • Kuulutukset
19.7.2017 8:00
Avustukset ja lainat 2018 Erityisryhmien investointiavustus- ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset vuodelle 2018Hakemukset liitteineen ...

18.7.2017 8:00
Viranhaltijapäätökset/Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden toimitusjohtaja Seuraavat Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden ...

12.7.2017 8:00
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.6.2017 Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.6.2017 laadittu pöytäkirja on ...

10.7.2017 8:00
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 31.8. – ...

27.6.2017 11:08
Vaasan hallintooikeuden päätös 26.6.2017 17/0215/2 Hakija: Pekka Malin, PorvooAsia: Valitus vesiasioissaPäätös ...

27.6.2017 8:00
Aluehallintovirasto ESAVI/4968/2017Vesilain mukainen lupahakemus Hakijauudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ...

6.6.2017 12:04
Rakennusluvat Pöytäkirja rakennusvalvontapäällikön 6.6.2017 tekemistä päätöksistä ...

19.5.2017 10:01
Itä-Uudenmaan aluetoimistoKutsuntakuulutus 2017Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) ...

  • Kuulutukset