• Kuulutukset
24.11.2020 13:35
Porvoon ympäristöterveysjaosto Pöytäkirja ympäristöterveysjaoston kokouksesta 17.11.2020 on nähtävillä ympäristöterveydenhuollon toimistossa, ...

24.11.2020 12:10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.10.2020 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.10.2020 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin ...

23.11.2020 13:00
Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 17.11.2020 tehnyt seuraavan päätöksen lupa-asiassa Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §:n ...

23.11.2020 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 3.11.2020 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 23.11. – 7.12.2020. ...

20.11.2020 8:00
Pöytäkirja rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien sekä LVI-tarkastajan tekemistä päätöksistä 18.11.2020 on ...

19.11.2020 9:07
Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.10.2020 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 19.11.-10.12.2020. Pöytäkirja ...

19.11.2020 8:00
Kuulutus Tonttijako osalle 8. kaupunginosan korttelia 576, Vadelmapolun varrella. Ehdotus pidetään julkisesti nähtävänä palvelupiste Kompassissa ...

18.11.2020 14:00
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/11336/2020 Pilaantuneen maaperän puhdistaminen osoitteessa Muovintie 19, Porvoo Lue ...

18.11.2020 10:45
Aluehallintovirasto ESAVI/25216/2018 ESAVI/44657/2019 Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset Hakija Sibbo Skyttegille ry Lue ...

17.11.2020 15:45
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/745/5710/2020 Asia Porvoon kaupunki on hakemuksellaan 23.10.2020 pyytänyt, että ...