Skip to content
  • Kuulutukset
20.9.2017 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.9.2017 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 20.9. ...

20.9.2017 8:00
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.8.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.8.2017 laadittu pöytäkirja on ...

20.9.2017 8:00
Hyväksyttyjä asemakaavoja AK 463, AK 468 ja AK 500 Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.8.2017 seuraavat ...

20.9.2017 8:00
Pellingin saariston osayleiskaavan voimaantulo Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.3.2016 (§ 21) Pellingin saariston ...

20.9.2017 8:00
Seuraavien kohteiden suunnittelu on käynnissä:1. Asemakaavan "489 Point College ympäristöineen" mukaiset katu- ja viheralueet sekä ...

19.9.2017 8:00
Kaupunginhallituksen päätös 11.9.2017 § 318 (Vuoden 2017 talousarviolainan ottaminen) on nähtävänä ...

18.9.2017 8:00
Viranhaltijapäätökset/Toimitilajohtaja Seuraavat Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätökset ovat ...

18.9.2017 8:00
Kaupunginhallituksen päätös 11.9.2017 § 319 Kaupunginhallituksen päätös 11.9.2017 § 319 ...

15.9.2017 8:00
Viranhaltijapäätös/Kuntatekniikka Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä ...

15.9.2017 8:00
Viranhaltijapäätös/Sosiaali- ja terveystoimi Vastaava palvelukoordinaattori Nina Moisanderin viranhaltijapäätös ...

  • Kuulutukset