• Kuulutukset
2.3.2021 12:05
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 24.2.2021 Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.2.2021 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin ...

1.3.2021 13:31
Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.1.2021 ja 25.1.2021 laaditut pöytäkirjat ovat nähtävinä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 1.-22.3.2021. ...

1.3.2021 9:49
Pöytäkirja ympäristöterveysjaoston kokouksesta 26.1.2021 on nähtävillä ympäristöterveydenhuollon toimistossa, Tekniikankaari 1 A, Porvoo, ...

1.3.2021 8:00
Rakennuslupa teollisuus- ja varastokentän rakentamiseksi kiinteistölle 638-463-1-68 Rakennuslupaa haetaan teollisuus- ja varastokentän ...

26.2.2021 9:56
Dnro: ESAVI/2425/2021 Hakija: Neste Oyj Asia: Jätemuoveista ja muista kierrätysmateriaaleista valmistetun nesteytetyn raaka-aineen ...

24.2.2021 10:40
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/2116/2021 Asia Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen ...

23.2.2021 8:00
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.1.2021 on yleisesti nähtävänä 24.2.2021-16.3.2021 kaupungin verkkosivuilla www.porvoo.fi/hallinto/esityslistat ...

23.2.2021 8:00
Dnro UUDELY/11453/2017 Asia: Maantien 1605 Porvoo - Myrskylä parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Lakkapolku - ...

19.2.2021 13:46
Dnro VARELY/1014/2021 Asia Porvoon-Sipoon kalatalousalue on hakemuksellaan 30.11.2020 pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ...

19.2.2021 8:00
Kuninkaantien työterveyden johtokunta Kuninkaantien työterveyden johtokunnan pöytäkirja 6/2020, 17.11.2020 on nähtävillä työterveyshuollon ...