• Kuulutukset
19.2.2018 8:00
Myönnetyt luvat   Rakennus- ja ympäristölautakunnan 13.2.2018 käsittelemät rakennusluvat pidetään ...

16.2.2018 8:00
Viranhaltijapäätökset/Toimitilajohtaja Seuraava Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätös on ...

15.2.2018 8:00
Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan pöytäkirja 12.12.2017 on yleisesti nähtävänä 16.2.2018 – ...

15.2.2018 8:00
Seuraava Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävänä 15. –28.2.2018 ...

14.2.2018 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 6.2.2018 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin ...

14.2.2018 8:00
Seuraavat liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä ...

14.2.2018 8:00
Suunnittelutarvealueelle rakentaminen MRL 137 §:n mukaisestiRakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o) ToimenpideJakari, kiinteistö ...

13.2.2018 8:53
Pöytäkirja liikelaitos Porvoon veden johtokunnan 7.2.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti ...

12.2.2018 10:34
LAPELY/579/2018 Tienpitoviranomaisen siirtämät ajoneuvot Porvoon kaupungin alueella. Lue lisää Julkipantu 12.2. – ...

12.2.2018 8:00
Seuraava Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävänä 12.-23.2.2018 ...