• Kuulutukset
12.5.2021 10:29
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 4.5.2021 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 14.5 – 14.6.2021. ...

12.5.2021 9:49
Dnro 86/2021 Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolo HakijaSipoon Humus Oy ja NCC Industry Oy Paikka ...

12.5.2021 8:00
Suomenkielisen koulutusjaoston kokouksessa 6.5.2021 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 12-26.5.2021. Pöytäkirja ...

11.5.2021 12:55
Dnro 001587/19/5201 ja 00002/20/5201 Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa Asia Vaasan hallinto-oikeuden päätös ...

10.5.2021 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 4.5.2021. Päätökset Julkipantu 10.5. – 11.6.2021

10.5.2021 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2021 tehty päätös on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 10.-31.5.2021. Päätös 3.5.2021 § 168 ...

5.5.2021 10:21
ESAVI/27921/2020 Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Hermansaaren Kalaveden Osakaskunta Asia Laiturin rakentamien ja vesialueen ruoppaaminen ...

5.5.2021 10:01
Pöytäkirja Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan kokouksesta 21.4.2021 on julkaistu tietoverkossa 5.5.2021. Pöytäkirja Julkipantu 5. – 26.5.2021

5.5.2021 9:44
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.3.2021 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 5.5. – 12.6.2021. Pöytäkirja ...

5.5.2021 8:00
Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, Unelmien Porvoo 2050 Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan laatiminen on käynnissä. ...