Länsiranta

Porvoonjoen länsirannan historia on monivaiheinen. Alue oli pitkään kaupungin reunamaata, lähinnä rakentamatonta vanhaa viljelymaisemaa. 1900-luvun alussa alueelle syntyi venetelakka- ja teollisyrityksiä. Porvoonportin kerrostaloalue nousi alueen länsiosaan vuosien 1967–1976 aluerakentamishankkeena.

Länsirannan todettiin jo 1950-luvulla kehittyvän tärkeäksi osaksi Porvoon keskustaa. Alueelle on laadittu asemakaavoja eri vaiheissa. 1980-luvulla yleisen aatekilpailun pohjalta laadittua asemakaavaa ei ole toteutettu Aleksanterinkaareksi nimettyä kokoojakatua lukuun ottamatta.

Nykymuodossaan alueen rakentaminen käynnistyi vuosituhannen alussa niin sanotulta modernilta puukaupunkialueelta. Vuonna 1998 lounaisreunalle rakennettiin päivittäistavarakauppa. Vuosina 2005–2010 on laadittu erillisiä asemakaavoja Taidetehtaan alueelle ja ammattikorkeakoulukampukselle.

Kaupunkisuunnittelussa tehtiin yhteenveto Länsirannan alueen tulevaa kehittämistä varten vuonna 2010. Heinäkuussa 2010 kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen Länsirannan jatkosuunnittelun taustaksi.

Tammikuussa 2015 valmistuneessa Kokonniemen masterplanissa on tutkittu virkistystoimintojen sijoittamista laajalle läntisen jokirannan ja Kokonmäen alueelle.