Länsiranta

Länsiranta on Porvoonjoen läntinen osa keskustaa. Nimi on vakiintunut puhekäyttöön kuvaamaan joen länsipuolista osaa keskustasta. Alue on kasvanut viljelymaisemasta teollisten vaiheiden kautta monipuoliseksi asumista, kaupallisia palveluja, koulutustarjontaa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja tarjoavaksi laaksoksi Näsin kartanon ja Kokonmäen välissä.

Ajankohtaista 2020 -luvulla

Taidetehtaan rantakorttelit

Taidetehtaan alueen rannan puoleinen alue on rakentumassa Kesko Oyj:n käynnistämän kaupan hankkeen vetämänä.

> Tiedote 16.4.2020: Kesko suunnittelee noin 60 miljoonan euron hanketta Porvoon Länsirannalle:  K-kortteliin K-Citymarket Laituri, hotelli, arvoasuntoja ja hyvinvointipalveluja
> Esitys, Länsiranta rakentuu valmiiksi
> Asemakaava 503, Taidetehtaan rantakorttelit


Länsirannan konseptikilpailu

Porvoon kaupunki haki syksyllä 2019 palvelutuottajia konseptikilpailulla Porvoonjoen Länsirannan eteläiselle alueelle.
> Länsirannan konseptikilpailu


Puukortteli

Korttelin kokoinen puurakentamishanke etenee.
> Länsirannan puukortteli


Länsirannan Taideohjelma

Taideohjelma tuo taiteen osaksi kaupunkirakentamista.
> Taideohjelma

Taustaa

Porvoonjoen länsirannan historia on monivaiheinen. Alue oli pitkään kaupungin reunamaata, lähinnä rakentamatonta vanhaa viljelymaisemaa. 1900-luvun alussa alueelle syntyi venetelakka- ja teollisyrityksiä. Porvoonportin kerrostaloalue nousi alueen länsiosaan vuosien 1967–1976 aluerakentamishankkeena.

Länsirannan todettiin jo 1950-luvulla kehittyvän tärkeäksi osaksi Porvoon keskustaa. Alueelle on laadittu asemakaavoja eri vaiheissa. 1980-luvulla yleisen aatekilpailun pohjalta laadittua asemakaavaa ei ole toteutettu Aleksanterinkaareksi nimettyä kokoojakatua lukuun ottamatta.

Nykymuodossaan alueen rakentaminen käynnistyi vuosituhannen alussa niin sanotulta modernilta puukaupunkialueelta. Vuonna 1998 lounaisreunalle rakennettiin päivittäistavarakauppa. Vuosina 2005–2010 on laadittu erillisiä asemakaavoja Taidetehtaan alueelle ja ammattikorkeakoulukampukselle.

Kaupunkisuunnittelussa tehtiin yhteenveto Länsirannan alueen tulevaa kehittämistä varten vuonna 2010. Heinäkuussa 2010 kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen Länsirannan jatkosuunnittelun taustaksi.
Länsirannan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu, kaupunginhallitus 5.7.2010 § 254)
Porvoonjoki, kaupungin rannat, maisema, arvot, tulevaisuus? (2011)