Liikenne

Porvoon kaupunki kehittää kaupunkirakennetta energiatehokkaammaksi ja vähentää liikenteestä aiheutuvia yhdyskuntakustannuksia. Tavoitteena on myös liikenteen päästöjen ja melun hillitseminen. Energiatehokas kaupunkirakenne, jossa välimatkat ovat lyhyitä, tekee esimerkiksi jalankulusta tai pyöräilystä helppoa. Toisaalta, esimerkiksi kevyen liikenteen suosiminen vähentää tarvetta investoida pysäköintiin ja katuverkkoon.

Kestävä liikkuminen on tavoiteltavaa kunnan ja laajemmin myös koko julkisen talouden näkökulmasta. Asukkaiden parempi kunto ja vähentyneet onnettomuudet pienentävät terveydenhoidon kuluja. On laskettu, että pyöräilyn ja kävelyn lisääntyminen 20 prosentilla toisi vuositasolla jopa 3,7 miljoonan euron säästöt pelkästä terveyshyötyjen pienentämästä kuolleisuudesta. Liikenne muodostaa viidenneksen yhteiskuntamme hiilidioksidipäästöistä ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada liikenteen päästöt vähenemään.

Fiksusti töihin!