Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan poliisin liikenneonnettomuustietojen avulla.

Jokainen tielläliikkuja on aina vastuussa omasta ja kanssaihmistensä turvallisuudesta. Liikennejärjestelyistä kaupungin alueella vastaa joko ELY-keskus, kaupunki tai yksityistien hoidosta vastaava taho. Kartasta selviää ELY-keskuksen ja kaupungin vastuualueiden jako.

Useimmat liikenneturvallisuutta koskevat yhteydenotot liittyvät ylinopeuksiin, jotka vähentävät viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Nopeusvalvonnasta vastaa poliisi. Poliisille voit ilmoittaa esimerkiksi toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä. Voit antaa poliisille vihjeitä valvontaa tarvitsevista kohteista sivun alareunassa olevan linkin kautta.

Nopeusrajoitus on useimmiten joko 40 kilometriä tunnissa pää- ja kokoojakaduilla tai 30 kilometriä tunnissa asuntokaduilla. Yksittäisissä kohteissa on tätä korkeampia tai matalampia nopeusrajoituksia.

Turvallisuutta parantavat toimenpiteet

Kuntalaiset toivovat usein hidasteita kotikaduilleen tai lastensa koulumatkalle. Kaupunki noudattaa resurssiensa puitteissa toimintamallia, jonka mukaan hidasteita voidaan rakentaa koulujen läheisyyteen tai koululaisten suosimille reiteille. Myös asuntokaduille, joilla on läpiajoliikennettä, suurehkot liikennemäärät tai nopeudet ovat suuria, voidaan rakentaa hidasteita.

Hidasteet edellyttävät katusuunnitelman muutoksen. On toivottavaa, että ajoneuvoliikenne koulujen lähellä on mahdollisimman vähäistä, jotta kouluun kävelevät tai pyöräilevät oppilaat pääsevät turvallisesti perille. Vanhempien, jotka kuljettavat lapset autolla kouluun, toivotaan ottavan tämä huomioon.