Lumenkaatopaikka

Kaupungin ylläpitämä lumenkaatopaikka sijaitsee Hornhattulantien ja moottoritien (valtatie 7) välissä. Sinne ajetaan Hornhattulantietä, jolta käännytään Harabackakadun suuntaan hiekkatielle. Alue on suljettu puomilla.

  • Puomiin voi ostaa kulkukortin joka on henkilö- tai yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle. Väärinkäytöstä kortti mitätöidään.
  • Yksityisiä toimittajia laskutetaan lumenkaatopaikalle tuotavista kuormista.
  • Tee hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan lumenkaatopaikasta ei saa aiheutua vesistön pilaantumista.

Lumen mukana ei saa tuoda:

  • rakennusjätteitä
  • roskia
  • talousjätteitä
  • pilaantuneita maa-aineksia

Alueelle kuulumattomia jätteitä tai pilaantunutta maata tuonut on velvollinen kuljettamaan ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin omalla kustannuksellaan ja/tai asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille. Mikäli jätteitä ei kaupungin kehotuksesta huolimatta kuljeteta pois, kaupunki kunnostaa alueen omana työnä. Tällöin kaupunki laskuttaa työn lisäksi jätemaksun kaksinkertaisena.