Osallistu ja vaikuta

Vaalit ja äänestäminen

Kaupungin asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Porvoota koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Vaikuta jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan ennen kokouksia. Kaupunki tiedottaa vireillä olevista asioista, suunnitelmista ja tehdyistä ratkaisuista internetsivuillaan. 

Anna palautetta tai tee aloite

Asukas voi antaa päättäjille ja viranhaltijoille palautetta epävirallisesti esimerkiksi sähköisen palautelomakkeen avulla.

Asukkailla on lisäksi oikeus tehdä virallisia kuntalaisaloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.