Vaalit

Eurioparlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta 2019.

Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä.

Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14 tai 13, jos Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) on EU:n jäsenvaltio vielä vaalikauden alkaessa (=heinäkuun alussa). Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuonna 2004 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Henkilön, joka ei ole saanut korttia tai jonka kortissa on virheellisiä tietoja, tulee ottaa yhteyttä Uudenmaan maistraattiin, Porvoon yksikköön puh. 029 553 6370.