Väestötiedot

Väestötiedot ovat Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannasta. Kaupungin väestö iän ja kielen mukaan kunkin vuoden tilanteesta 31.12.

Kaupungin väestö 2009-2019