Viheralueiden hoito ja käyttö

Puistot ovat kaupunkilaisten ja matkailijoiden virkistykseksi ja iloksi. Kaupungin metsäomaisuutta ja taajamametsiä hoidetaan pääasiassa virkistysmetsinä. Laki kuntien ja tontinhaltijoiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvoitteista rajaa tehtäviä viherkaistoilla ja katupientareilla. 

Kuntatekniikka hoitaa:

  • yleisiä puistoja 
  • liikenneviherkaistoja
  • leikkipuistoja (paitsi koulujen ja päiväkotien leikkipuistoja)
  • koirapuistoja
  • niittyjä ja metsiä
  • lähiliikuntapaikkoja

Kunnossapitotöihin kuuluu:

  • lasten leikkipuistojen säännöllinen tarkastaminen
  • kalusteiden korjaaminen
  • roskien poistaminen
  • puiden kunnon seuraaminen

Tee kunnossapitoilmoitus sähköisen asiointipalvelun kautta.