Vuorohoito

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllistä vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Sitä tarjotaan pääasiassa vanhempien vuorotyöstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan. Tilapäinen tai satunnainen vuorohoidon tarve ei oikeuta vuorohoitopaikkaan. Tarpeesta neuvotellaan tapauskohtaisesti vuoropäiväkodin johtajan kanssa.

Vuoropäiväkodin aukioloaika perustuu etukäteen sovittuihin lasten hoitoaikoihin. Päiväkoti on siis avoinna vain tarpeen mukaan.

Toimita työnantajan todistus huoltajien vuorotyöstä tai opiskelupaikan todistus iltaopiskelusta varhaiskasvatushakemuksen liitteenä.