Yleisten alueiden vuokraus

Kaupunki vuokraa tori-, katu- ja puistoalueita myyntialueiksi, tapahtumien järjestäjille tai jos tarvitaan tilaa työmaalle.

Luvan hakeminen

Hakemuksessa tulee esittää:

  • kartta toiminnan sijoittumisesta suhteessa lähimpiin rakennuksiin tai kiinteisiin kohteisiin
  • toiminnasta syntyvät poikkeukselliset liikennejärjestelyt
  • ajankohta
  • vastuuhenkilön tiedot
  • laskutusosoite
  • liittyykö työ rakennus- tai toimenpidelupaan
  • Käsittelijä tekee päätöksen hakemuksen perusteella.