Siirry sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Rakentamisen eri luvat ja ilmoitukset

Eri lupatyypit

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan:

 • enintään kaksiasuntoiselle asuinrakennukselle, joka tulee yksinomaan asuinkäyttöön
 • tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle tai maatilan talousrakennukselle
 • enintään kuudensadan neliön suuruiselle varastorakennukselle tai sen laajennukselle jo rakennetulle tontille

Muissa kohteissa luvan myöntää lupa- ja valvontalautakunta.

Toimenpide-, maisematyö- ja purkuluvat sekä toimenpide- ja purkuilmoitukset myöntää rakennustarkastaja.

Rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta

Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hankkeen laajuudesta riippuen mukaan kutsutaan tarvittavat suunnittelijat sekä muut viranomaiset.
Lupapiste ohjeistaa tarkemmin hankekohtaisesti.

Mihin tarvitset rakennusluvan?

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen:

 • rakentamiseen tai laajentamiseen
 • merkittäviin korjaus- ja muutostöihin
 • olennaisiin käyttötarkoituksen muutoksiin, esimerkiksi kosteiden tilojen rakentaminen normaaliin huonetilaan.

Myös jos muutat autotallin makuuhuoneeksi, teet harrastetilan vanhaan navettaan, muutat loma-asunnon vakituiseen asumiseen tai rakennat uuden savuhormin, tarvitset rakennusluvan.

Mihin tarvitset toimenpideluvan?

Rakennusluvan sijasta saatat tarvita toimenpideluvan. Se edellytetään esimerkiksi maalämpökaivon poraamiseen, julkisivumuutoksiin ja kevyihin rakennelmiin. Löydät lupa- ja ilmoitusvaatimukset rakennusjärjestyksestä.

Muutama esimerkki toimenpiteistä jotka vaativat toimenpideluvan:

 • Maalämpöjärjestelmän rakentaminen
 • Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • Olennainen julkisivumuutos
 • Terassilasitukset
 • Rakennelma, esimerkiksi kevytrakenteinen katos, vaja tai kioski
 • Laiturin rakentaminen
 • Aitaaminen
 • Mainostoimenpide: muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulos mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka peittävän mainoksen pitäminen ikkunassa pysyvästi tai pitkäaikaisesti.

Pienemmistä toimenpiteistä, jollei toimenpiteeseen tarvita lupaa, on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.

Mihin tarvitset maisematyöluvan?

Tarvitset luvan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa työtä varten

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • alueella, jolla yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden tekemiseen
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden tekemiseen
 • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin
 • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Purkamislupa tai -ilmoitus

Tarvitset rakennukselle purkamisluvan

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  jos yleiskaavassa niin määrätään

  Lupaa ei tarvita:
 • jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain
  (MRL § 127) mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamisilmoitus rakennusvalvontaan riittää jollei purkamiseen tarvita lupaa (pienet talousrakennukset ja vajat).

Tee ilmoitus kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyön aloittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi 30 vuorokauden aikana kuluessa vaatia luvan hakemista perustellusta syystä.

Jatkoaika rakennusluvalle

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa.

Luvan voimassaoloaikaa voidaan työn aloittamista varten pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa (MRL 143 § 2 mom.).

Jollei rakennustyötä ole saatettu loppuun viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan (MRL 143 § 2 mom.).

Jatkoaikapäätös on maksullinen.