Siirry sisältöön

Rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta www.lupapiste.fi
Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hankkeen laajuudesta riippuen mukaan kutsutaan tarvittavat suunnittelijat sekä muut viranomaiset.
Lupapiste ohjeistaa tarkemmin hankekohtaisesti.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa.

Luvan voimassaoloaikaa voidaan työn aloittamista varten pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa (MRL 143 § 2 mom.).

Jollei rakennustyötä ole saatettu loppuun viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan (MRL 143 § 2 mom.).

Jatkamispäätös on maksullinen.