Ympäristönsuojelu

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Ympäristönsuojelu palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 020 692 250 ja sähköisesti  ymparistonsuojelu@porvoo.fi ja Lupapisteen kautta.


Porvoossa ympäristönsuojelutyötä tekevät kaupungin ympäristönsuojelu yhdessä kaupungin muiden yksiköiden, valtion viranomaisten, asiantuntijoiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta. Kuntien ja kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät on kirjattu ympäristönsuojelulakiin. Työhön kuuluu lupien valmistelu, valvonta sekä neuvonta ja -kehitystyö.  

Ympäristöohjelma

Kärkitavoite on osallistua aktiivisesti globaalin ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. Ympäristöohjelmaan on koottu oleelliset asiat tiiviiksi kokonaisuudeksi niin, että ohjelmasta on hyötyä kaupungin hallinnolle käytännön työssä ympäristön hyväksi. Ohjelmassa on listattu keskeisimpiä kehittämistoimia ja niiden vastuutahoja. Lisäksi on otettu käyttöön ympäristöindikaattoreita, joilla mitataan ympäristön tilaa ja muutoksia.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset käsittävät Porvoon paikalliset olosuhteet huomioivia, ympäristön pilaantumista ehkäiseviä ohjeita ja menettelytapoja, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulain toimeenpanossa.