Siirry sisältöön

AK 493 Gammelbackan keskus

Gammelbackan keskusta-alueen kehittäminen etenee. Asemakaavatyö on ollut vireillä syksystä 2012 lähtien. Tarkoituksena on ensivaiheessa tutkia Gammelbackan keskeisen liike- ja palvelualueen ja siihen liittyvän paikoitusalueen ja katuverkon asemakaavan muutostarpeita. Kehittämishankkeen avulla pyritään turvaamaan Gammelbackan palvelujen säilyminen ja parantuminen. Palvelukeskuksen yhteyteen on sijoittumassa uusi päivittäistavarakauppa. Keskuskadun ja -aukion kaupunkikuvaa halutaan samalla kohentaa. Loppuvuonna 2013 valmistunut diplomityö taustoittaa osaltaan asemakaavahanketta. Diplomityö sisältyy Oulun yliopiston luotsaamaan käyttäjälähtöiseen lähiöiden korjauskonseptihankkeeseen (KLIKK).