Hoppa till innehåll

493 Gammelbacka centrum

Utvecklingen av centrumområdet i Gammelbacka framskrider. Sedan hösten 2012 har detaljplanearbetet varit aktuellt. Avsikten är att man i första skede utreder om ändringsbehov av detaljplanen för det centrala affärs- och serviceområdet i Gammelbacka och för det parkeringsområde och gatunät som hör till det. Med utvecklingsprojektet strävar man efter att garantera att servicen i Gammelbacka bevaras och förbättras. Man tänker placera en ny dagligvaruaffär vid servicecentret. Man vill samtidigt förbättra stadsbilden för Centralgatan och Centrumplatsen. Ett diplomarbete som blev färdigt i slutet av år 2013 ger för sin del en bakgrund till detaljplaneprojektet. Diplomarbetet ingår i projektet “Käyttäjälähtöinen lähiöiden korjauskonsepti KLIKK” vid Uleåborgs universitet.