Siirry sisältöön

Aloittamisoikeus ja vakuuden maksaminen

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen oikaisu- ja valitusaikojen umpeutumista. Rakennustarkastajan myöntämien lupien oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta päätöksen antopäivästä ja lautakunnan myöntämien lupien valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen antopäivästä. Lupaviranomainen voi kuitenkin antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Rakentamista ei voi aloittaa vakuudella, jos rakennuslupaan on liitetty suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös ei ole lainvoimainen. Vakuuden suuruus määräytyy rakennusvalvonnan hinnaston mukaisesti. Vakuusmaksu palautetaan hakijalle kun lupa on tullut lainvoimaiseksi.

Jos kyseessä on lupa-ja valvontalautakunnan myöntämä lupa, palautetaan vakuus hakijalle vasta kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan lupapäätöksen, jossa on lainvoimaisuustodistuksena leima.

Aloittamisoikeus- ja vakuuspäätökset ovat maksullisia. Päätösmaksu veloitetaan lupamaksun yhteydessä.