Siirry sisältöön

Pääsuunnittelijan osaaminen on keskeisessä osassa onnistunutta ja sujuvaa rakennushanketta.

Pääsuunnittelijan tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälässä 48. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että suunnittelun lähtötietoja on tarpeeksi, suunnitelmia on tehty riittävässä laajuudessa, suunnittelulle on riittävästi aikaa, suunnitelmat ovat yhteensopivia ja toimenpiteen vaatimat lupa-asiakirjat ovat riittävät ja ne on toimitettu lupaviranomaiselle.
Pääsuunnittelija tulee olla nimettynä viimeistään lupahakemuksessa.

Parhaan hyödyn pääsuunnittelijan ammattitaidosta saa mitä aiemmassa vaiheessa hänet otetaan mukaan hankkeeseen. Pääsuunnittelija voi toimia kohteessa myös muuna suunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana mikäli hänen koulutuksensa ja kokemuksensa antavat siihen mahdollisuuden