Hoppa till innehåll

Huvudprojekterarens roll är central för ett byggprojekts slutresultat.

Huvudprojekterarens uppgifter definieras i markanvändnings- och byggförordningens 48 paragraf. Huvudprojekteraren ser till att det finns tillräckligt underlag för projekteringen, att den är tillräckligt omfattande, att tidtabellen är tillräcklig, att planerna är kompatibla och att de tillståndshandlingar som krävs för de olika åtgärderna är fullständiga och har lämnats in till tillståndsmyndigheten.
Huvudprojekteraren ska vara anmäld senast i bygglovsansökan. Ju tidigare en huvudprojekterare involveras i ett projekt desto större är nyttan av hans kompetens. En huvudprojekterare kan också fungera som en annan projekterare eller en ansvarig arbetsledare i projektet om hans utbildning och erfarenhet möjliggör det.