Siirry sisältöön

Kieliohjelmassa noudatetaan Porvoon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kaikki oppilaat opiskelevat A1-kieltä ja B1-kieltä. Lisäksi on mahdollista opiskella A2-kieltä ja B2-kieltä.

Ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa opiskelevien oppilaiden kielten tuntijako poikkeaa muista oppilaista. Kielikylpyopetuksessa opiskellaan kahta A1-kieltä: ruotsia ja englantia.

Miksi kieliä kannattaa opiskella?

Kielitaito avaa lisäväyliä moniin ammatteihin ja kansainväliseen uraan sekä avartaa maailmankuvaa ja kulttuurien tuntemusta ja ymmärrystä. Kielitaidosta on hyötyä ihmissuhteissa, matkoilla ja jatko-opintoihin hakeutuessa. Englannin kielen taitoa pidetään nykyään oletusarvona. Vasta muiden kielten osaaminen on osoitus kielitaidosta ja eduksi esimerkiksi työnhaussa.

Mitä useampaa kieltä opiskelee, sitä helpompi on oppia yhä uusia kieliä. Usean kielen opiskelu kehittää myös ongelmanratkaisutaitoja ja pitkäjänteisyyttä sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kielten opiskelun aloittaminen varhain tuottaa keskimäärin parempia tuloksia kuin myöhemmin aloitettu opiskelu.

Mitä tulisi ottaa huomioon kielivalintoja tehdessä?

Hyvä kielitaito on pitkäjänteisen harjoittelun tulos: uuden oppiminen rakentuu aiemmin opitun päälle. Oppilaan oma motivaatio kielten opiskeluun on tärkeää. Kieliä opiskellaan ennen kaikkea elämää varten.

Huoltajan ei tarvitse itse osata oppilaan opiskelemaa kieltä. Oppilaan aiempi menestys muissa vieraissa kielissä ei myöskään välttämättä määritä kykyä oppia uusia kieliä. Hyvästä äidinkielen taidosta on kuitenkin hyötyä vieraiden kielten opiskelussa.

Kielten opiskelu koostuu monipuolisista työskentelytavoista opetussuunnitelman mukaisesti. Oppitunneilla tehdään paljon töitä sekä pareittain että ryhmissä. Keskeinen osa kielten opiskelua on tutustuminen kohdekielen kulttuuriin.

Valinnaisen kielen opiskelu vaikuttaa oppilaan viikkotuntimäärään. Tuntimäärät vuosiluokittain löytyvät paikallisesta opetussuunnitelmasta.

Kieliohjelman kielet

A1-kieli (kaikille yhteinen, pakollinen)

A1-kielen opiskelu alkaa vuosiluokalta 1. A1-kielenä opiskellaan englantia, joka on kaikille oppilaille yhteinen oppiaine.

A2-kieli (vapaaehtoinen)

A2-kielen opiskelu alkaa vuosiluokalta 4. Opiskelu on vapaaehtoista. A2-kielenä voi opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. Kielivalinta tehdään vuosiluokan 3 keväällä. A2-kielivalinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi. Opetus järjestetään, mikäli kielivalinnan tehneitä oppilaita on riittävästi.

B1-kieli (kaikille yhteinen, pakollinen)

B1-kielen opiskelu alkaa vuosiluokalta 6. B1-kielenä opiskellaan ruotsia, joka on lähtökohtaisesti kaikille oppilaille yhteinen oppiaine. Mikäli oppilas on jo valinnut A2-kieleksi ruotsin, hän ei opiskele B1-kieltä.

B2-kieli (vapaaehtoinen, valinnaisaineen korvaava)

B2-kielen opiskelu alkaa vuosiluokalta 8. Opiskelu on vapaaehtoista. B2-kielenä voi opiskella ranskaa, saksaa tai venäjää. Kielivalinta tehdään vuosiluokan 7 aikana. B2-kielivalinta tehdään vuosiluokkien 8 ja 9 ajaksi. Opetus järjestetään, mikäli kielivalinnan tehneitä oppilaita on riittävästi.