Siirry sisältöön

Keskuskoulu tarjoaa Porvoon kulttuurihistoriallisella keskusta-alueella monipuolisen ja turvallisen oppimisympäristön. Viihtyminen Keskuskoulussa syntyy huolenpidosta, toisten kunnioittamisesta ja mielekkäästä, palkitsevasta työstä oppilaiden sekä opettajien yhteisessä työpaikassa. Keskuskoulu on Porvoon suurin alakoulu (luokat 1-6). Oppilaita on noin 420 ja opetuskielenä on suomi. Koulu on kolmisarjainen alakoulu. Koulussa toimii myös kaupungin yhteiset musiikkiluokat 3-6. luokilla sekä 5 erityisentuen luokkaa.

Keskuskoulussa voidaan hyvin, kun kohtaamme toisemme arvostaen ja kunnioittaen. Turvallisessa ja kannustavassa työ- ja oppimisympäristössä on yhdessä hyvä kasvaa ja oppia. Aikuisilla on johtajuutta, joka vie näihin yhteisiin päämääriin.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rehtori Petri Lindén puh 040 489 1753
Apulaisrehtori Jasse Nordlund puh 040 617 3983
Koulusihteeri Päivi Korpela puh 040 676 7728

Emäntä Heidi Mäklin puh 040 089 2163
Vahtimestari Keijo Nieminen puh 040 489 5905

Muut yhteystiedot Wilman kautta

Oppilashuolto

Koulukuraattori Anne Tukiainen puh 040 359 4908
Koulupsykologi Leila Korhonen puh 040 526 2837
Kouluterveydenhoitaja Katariina Westerlund puh 040 765 2288

Esiopetus

Keskuskoulun tiloissa toimii kolme Puistopäiväkodin esiopetusryhmää.
Tiinariitta Nyman puh 040 182 5793

Iltapäiväkerho

Spurttis Keskuskoulun ip-kerho toimii Keskuskoulun tiloissa.
puh. 045 699 2666
Järjestäjä: Porvoon liikunnallinen iltapäiväkerho
Yhteyshenkilö:
Petri Uronen
Puh. 050 380 9352
petri.uronen(at)spurttis.com

Kodin ja koulun yhteistyö

Keskuskoulun vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:
tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa toimia oppilaiden vanhempien yhteistyökanavana
tuoda esille vanhempien näkemyksiä ja toivomuksia koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Porvoon Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen hallitus 2021-2022
Marika Salomaa, puheenjohtaja (salomaa.marika@gmail.com)
Iina Vartiamäki, sihteeri
Tiina Åsenbrygg, rahastonhoitaja
Sirja Sirén
Laura Lindell
Jasse Nordlund, opettajajäsen

Tulevaisuuteen ulottuvia suunnitelmia on paljon. Toivomme eri tavoin toiminnasta kiinnostuneet mukaan kanssamme ideoimaan ja tekemään.

Aktiivisimmin tavoitat meidät Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen facebook-sivuilta

Porvoon koulumusiikin tuki ry

Koulumusiikin tuki ry on vanhempainyhdistys, joka myöntää varoja Porvoon suomenkielisten koulujen musiikkiluokkien toimintaan.


Tukea myönnetään rahatilanteen mukaan seuraavanlaisiin tarkoituksiin:
1) Musiikkiluokkien soittimiin, soitinten kieliin ynnä muihin vastaaviin, nuotteihin, nuottitelineisiin tai muihin musisoinnissa käytettäviin välineisiin niiltä osin, kun koulu ei hankintoja maksa.
2) Jokakeväisiin stipendeihin musiikkiluokkien oppilaille. Stipendirahaa myönnetään 50 euroa per luokka. Opettajat päättävät, kenelle stipendit annetaan ja jaetaanko luokan stipendiraha usean oppilaan kesken.
3) Musiikkiluokkien yhteisiin konsertti- tai teatteriretkiin tai muihin vastaaviin yhteisiin kulttuuririentoihin.
4) Alakoulun musiikkiluokkien muihin retkiin. Jokainen luokka saa enintään 300 euron avustuksen yhteen omaan retkeensä tai matkaansa alakoulun aikana.
5) Musiikkiluokkien opettajien täydentäviin, musiikin opetukseen liittyviin koulutuksiin tai tutustumismatkoihin, enintään 200 euroa per koulutus.
6) Muihin musiikkiluokkien tarpeisiin harkinnan mukaan.
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi, vaikka toiminta painottuukin koulujen lukuvuoteen. Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa, ja yhteyden kouluihin pitää yksi opettajajäsen.
Yhdistys hankkii varoja muun muassa keräämällä jäsenmaksuja, hankkimalla sponsoreita sekä järjestämällä konsertteja ja muita tilaisuuksia yhteistyössä koulujen musiikinopettajien kanssa.
Vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa joulu- ja kevätkonsertit. Keskuskoulun musaluokkalaisten lisäksi kevätkonsertissa ovat monina vuosina olleet mukana Linnajoen yläkoulun esiintyjät.
Porvoon koulumusiikin tuki ry:n jäsenmaksu on kymmenen euroa (10 €) ja se maksetaan tilille Aktia Porvoo FI84 405000-10082437. Viestikenttään kirjoitetaan jäsenen nimi, kotiosoite ja sähköposti jäsenrekisteriä varten