Siirry sisältöön

Kuutamopolun päiväkoti

Suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3–6-vuotiaille.

Kuutamopolun päiväkoti

Taina Kyttälä

Päiväkodin johtaja, Huhtisen päiväkoti, Kuutamopolun päiväkoti

  • Päiväkoti on suljettuna 26.6.-31.7.2023.
  • Toiminta siirtyy Huhtisen päiväkotiin 26.6.2023.
  • Toiminta siirtyy Sagobackenin päiväkotiin 3.7.2023.

Kuutamopolun päiväkodissa jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Rohkaisemme ja kannustamme lasta toimimaan aktiivisena yhteisön jäsenenä. Toimintaa suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan ja huomioidaan lasten ideoita ja ajatuksia. Monipuolinen toiminta antaa tilaa pohtia, ihmetellä ja olla utelias. Lapselle ominainen tapa oppia on leikki, joka ohjaa toiminnan suunnittelua. Käymme metsäretkillä viikoittain. 

Aikuinen on lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän lapselle läsnäoleva aikuinen. Kannustava kasvatusilmapiiri luodaan antamalla lapselle positiivista palautetta, huomiota sekä sanallisesti että ilmein ja elein.