Hoppa till innehåll

Kuutamopolun päiväkoti

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 3–6-åringar.

Kuutamopolun päiväkoti

Taina Kyttälä

Daghemsföreståndare, Huktis daghem, Kuutamopolun päiväkoti

Katriina Halonen

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Kuutamopolun päiväkoti

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

På Kuutamopolun päiväkoti, blir varje barn hörd, sedd och godkänd som den unika person de är. Vi uppmuntrar barnen att vara aktiva. Verksamheten planeras enligt barnens behov och barnens idéer och tankar tas i beaktan. Mångsidig verksamhet ger tid för funderingar och nyfikenhet. För barnen är det naturligt att lära sig genom lek, som även fungerar som grund i planeringen av verksamheten. Vi går på skogsutfärder varje vecka.

Den vuxna är närvarande för barnen hela dagen inom småbarnspedagogiken och förskoledagen. En positiv och uppmuntrande atmosfär skapas genom att ge positiv feed back till barnen och uppmärksamma dem både med ord och gester.