Siirry sisältöön

Päiväkoti Helmi

Suomenkielistä varhaiskasvatusta 1–5-vuotiaille, sekä ruotsinkielistä kielikylpyä 5–6-vuotiaille.

Päiväkoti Helmi

Emilia Sauremaa

Päiväkodin johtaja, Päiväkoti Helmi

Ryhmien suorat puhelinnumerot näkyvät päiväkodin asiakkaille DaisyFamilyn ilmoitustaululla.

Päiväkoti Helmi on vuonna 2018 valmistunut päiväkoti. Helmessä on neljä suomenkielistä lapsiryhmää 1–5-vuotiaille ja kaksi ruotsinkielistä kielikylpyryhmää 5–6-vuotiaille. Porvoossa ruotsinkielinen kielikylpy alkaa viisivuotiaana ja jatkuu koko peruskoulun ajan.

Helmessä panostamme siihen, että jokaisella lapsella on Hyvä Päivä päiväkoti Helmessä. Jokaista lasta arvostetaan sellaisena kuin hän on. Lasta tuetaan positiivisuuden kautta kannustaen. Lasten osallisuutta vahvistetaan ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toimintamme lähtökohtana on lasten mielenkiinnon kohteet. Leikki on avain oppimiseen, jonka kautta vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja.

Kannustamme lapsia liikkumaan sekä ulkona että sisällä ja päiväkodin ympäristö antaa mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen. Olemme metsien ja urheilukenttien läheisyydessä ja käytämmekin paljon ympäristöämme hyödyksi toiminnassamme.