Hoppa till innehåll

Päiväkoti Helmi

Finskspråkig småbarnspedagogik för 1–5-åringar och svenskspråkigt språkbad för 5–6-åringar.

Daghemmet Pärlan

Emilia Sauremaa

Daghemsföreståndare, Päiväkoti Helmi

Päiväkoti Helmi öppnades 2018. I Helmi finns fyra finskspråkiga barngrupper för 1–5-åringar och två svenska språkbadsgrupper för 5–6- åringar. I Borgå börjar svenskt språkbad i fem års åldern och fortsätter genom grundskolan.

I Helmi poängterar vi att alla barn har en Bra Dag. Varje barn uppskattas som den person hen är. Barnet stöds och uppmuntras positivt. Barnens delaktighet förstärks och inlärning sker i växelverkan med andra. Barnens intressen fungerar som grund i vår verksamhet. Vi lär oss genom lek, där vi förstärker barnens sociala och emotionella färdigheter.

Vi uppmuntrar barnen till rörelse både ute och inne. Daghemmets omgivning ger möjligheter till olika sätt att röra sig. Vi befinner oss nära skog och sportplaner och använder omgivningen i vår verksamhet.