Hoppa till innehåll

Päiväkoti Helmi

Finskspråkig småbarnspedagogik för 1–5-åringar och svenskspråkigt språkbad för 5–6-åringar.

Daghemmet Pärlan

Kati Hostikka

Daghemsföreståndare, Päiväkoti Helmi

Emilia Sauremaa

Daghemsföreståndare, Päiväkoti Helmi

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Päiväkoti Helmi öppnades 2018. I Helmi finns fyra finskspråkiga barngrupper för 1–5-åringar och två svenska språkbadsgrupper för 5–6- åringar. I Borgå börjar svenskt språkbad i fem års åldern och fortsätter genom grundskolan.

Päiväkoti Helmi har ljusa och bekväma utrymmen och vi har mångsidiga aktiviteter. Daghemmet ligger i Pepot området, nära skogar och idrottsplatser. Vi rör på oss mycket i närhet.

Det som är viktigt för oss är en bra dag för barnet, då barnet känner sig tryggt och har möjlighet att växa och utvecklas till sitt eget värdefulla själv. Lärande sker tillsammans med andra genom att använda sina egna intressen och lära känna nya saker.