Siirry sisältöön

Ylä-Haikkoon päiväkoti

Suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille.

Ylä-Haikkoon päiväkoti

Minna Lakso

Päiväkodin johtaja, Ylä-Haikkoon päiväkoti

  • Päiväkoti on avoinna kesäaikana 1.-30.6.2023.
  • Päiväkoti on suljettuna 3.-31.7.2023, jolloin toiminta siirtyy Päiväkoti Helmeen.

Lapsen osallisuus ja leikki ovat tärkeitä Ylä-Haikkoon päiväkodissa. Kannustamme lasta ja tuemme vastoinkäymisissä. Erilaisia taitoja kannustetaan harjoittelemaan rohkeasti. 

Tarjoamme lapsille varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja monipuolista toimintaa ikä ja kehitystaso, sekä muut yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnämme lähiympäristön ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet toiminnassa.

Vuorovaikutus ja yhteistyö huoltajien kanssa on avointa ja osallistavaa. Yhteistyössä korostuu huoltajien asiantuntijuus lapsesta sekä henkilökunnan ammattitaito ja tieto lapsen arjesta ja kehitysvaiheesta. 
Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet, kuten kierrättämisen sekä ekologiset materiaali- ja välinevalinnat mahdollisuuksien mukaan. Toimimme ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.