Hoppa till innehåll

Ylä-Haikkoon päiväkoti

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Ylä-Haikkoon päiväkoti

Minna Lakso

Daghemsföreståndare, Ylä-Haikkoon päiväkoti

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Daghemmets förskolegrupper fungerar i Tolkkisten koulu, Vallvägen 4, 06750 Tolkis.

I Ylä-Haikkoon päiväkoti har barnens delaktighet och lek centrala roll. Vi uppmuntrar barnen att modigt öva olika färdigheter i en positiv atmosfär och stöder barnen vid motgångar. Vi erbjuder barnen mångsidig verksamhet enligt planen för småbarnspedagogiken och beaktar barnens ålder, utvecklingsnivå, inlärningstakt- och sätt samt andra individuella behov. Vi utnyttjar närmiljön och möjligheterna naturen erbjuder oss i vår verksamhet.

Växelverkan och samarbete med vårdnadshavarna är öppet och deltagande. I samarbetet poängteras vårdnadshavarnas kunnande om sitt eget barn och personalens professionalitet och kunskap om barnets vardag och utvecklingsskeden. I vår verksamhet beaktas hållbar utveckling, till exempel genom återvinning och i valet av ekologiskt material och verktyg. Vi respekterar vår omgivning och naturen.