Kilpilahti

Porvoon Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella on noin 3 500 työpaikkaa. Yrityksillä on yhteinäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi.

Porvoon kaupunki ja Kehitysyhtiö Posintra rakentavat Kilpilahden uutta tulevaisuutta yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Kehitystyö perustuu osittain alueen yritysten nykyiseen toimintaan, mutta samalla haetaan myös aivan uusia avauksia. Kilpilahdella on loistavat mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi.

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Vuoden 2017 loppuun mennessä Kilpilahdelle luodaan yhteinen visio ja liiketoimintamalli, joiden avulla halutaan houkutella sijoituksia. Yhteinen näkemys tulevaisuudesta auttaa kaupunkia kaavoittamaan omistamiaan maita yritysten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi vauhditetaan mukana olevien yritysten verkostoitumista ja parannetaan niiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään myös Kilpilahden nykyisten ja sinne mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja saa