Siirry sisältöön

Tästä haluamme puhua

Porvoon kaupunginkirjaston uusin demokratiahanke kehittää edelleen kirjastoa asukkaiden ja päättäjien välisen vuoropuhelun foorumina.

Kirjasto järjestää kaksikielisiä keskusteluja Erätauko-menetelmän avulla.

Paikalliset yhdistykset tai muut asukasryhmät, esimerkiksi nuoriso- tai maahanmuuttajaryhmät, määrittelevät keskustelujen aiheet.

Hankkeessa kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia kirjaston ja kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön osallisuuden lisäämiseksi. Hanke vahvistaa osaltaan kansalaistoimintaa ja rakentavaa keskustelukulttuuria kaupungissa.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään pitkin kevättä 2024, arviolta noin kerran kuussa. Jos ehdotuksia tulee enemmän kuin ehdimme kevään aikana toteuttaa, valitsemme aiheista ne, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Keskustelu tästä aiheesta parantaa Porvoossa asuvien kokemusta osallisuudesta yhteisten asioiden hoitamiseen.
  • Keskustelu edesauttaa laajemman ihmisryhmän oikeuksien toteutumista ja elämänlaadun paranemista.
  • Keskustelu parantaa kaupunkilaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta.
  • Kyseisestä aiheesta keskustelu ja ymmärryksen lisääntyminen vahvistavat keskinäistä luottamusta toimijoiden välillä.
  • Keskustelun seurauksena kaupunki voi paremmin huomioida toiminnassaan tämän kohderyhmän erityistarpeita.
  • Keskustelu tuo merkittävää lisäarvoa jo meneillään oleviin keskusteluihin ja prosesseihin: uusia näkökulmia, uusia kontakteja ja yhteistyömuotoja.

Lisätietoja hankkeesta antaa ja ehdotuksia keskustelujen sisällöiksi vastaanottaa projektikoordinaattori Tomi Lassi:

Tomi Lassi

Projektikoordinaattori