Siirry sisältöön

Kesätyöseteli

Porvoon Ohjaamo

Kesätyöseteli on Porvoon kaupungin tuki Porvoossa toimiville työnantajille, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin. Vuonna 2024 jaossa 150 kesätyöseteliä!

Vuonna 2024 tuen voi saada palkatessaan vuosina 2006-2008 syntyneen porvoolaisen nuoren. Kesätyöseteleitä jaetaan 150 nuoren palkkaamiseen ja niiden varaus on alkanut.

Katso alla tarkempia ohjeita. Jos tarvitset neuvontaa, ota yhteyttä Ohjaamoon.

Työnhakijalle

Avoimet kesätyösetelipaikat vuodelle 2024 löydät ePorvoo-palvelusta.

Työnantajalle

Kesätyöseteliohje 2024

Mikä kesätyöseteli on?

Kesätyöseteli on Porvoon kaupungin 250 euron tuki Porvoossa toimiville työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2006–2008 syntyneen porvoolaisen nuoren kesätyöhön. Kesätyöseteleitä on 150 ja ne jaetaan työnantajille hakujärjestyksessä. Kesätyösetelituen tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään omaan kotikuntaansa.

Kriteerit. Olet oikeutettu tukeen, kun…

 • Kesätyöntekijä on porvoolainen, v. 2006–2008 syntynyt nuori.
 • Työnantaja on Porvoossa toimiva yritys, yhteisö tai järjestö – ei kotitalous tai yksityishenkilö.
 • Työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa/10 päivää.
 • Nuoren palkka on vähintään 450 € kahdelta viikolta.
 • Nuori voi saada vain yhden kesätyösetelituen kesän aikana.
 • Kesätyöntekijä ei voi olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen.
 • Kesätyöntekijä ei voi olla samana kesänä Porvoon kaupungin kesätyöntekijänä.

Palkkaus ja työaika

 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa.
 • Työsuhteen kesto on vähintään 2 viikkoa (10 työpäivää) ja siitä maksettava bruttopalkka vähintään 450 € / kaksi viikkoa, kuitenkin noudattaen TES:n mukaista vähimmäispalkkaa.
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista.
 • Kesätyösetelillä palkattavat nuoret ovat kesäharjoittelijoita. Toivottavaa on, että nuori saisi pidemmän työsopimuksen, vaikka kaupungin tuki onkin vain kahdelle viikolle.
 • Päivittäinen työaika on vähintään 6 tuntia.
 • Työpäivän keskellä annetaan vähintään 30 minuutin ruokatauko, joka ei sisälly työaikaan.
 • Työsuhde sijoittuu kaudelle 1.6.-31.8.2024. Työjakson ei tarvitse olla yhtämittainen.

Asiointiohjeet. Näin se toimii.

 • Kesätyöseteliä käyttöönsä toivova työnantaja hakee seteliä ePorvoo-palvelun kautta 1.2.2024 alkaen ilmoittautumalla työnantajaksi. Hakemuksen voi tehdä henkilö, jolla on Suomi.fi-valtuudet hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita.
 • Kesätyösetelit (150 kpl) myönnetään hakujärjestyksessä, kuitenkin korkeintaan viisi (5) seteliä/työnantaja. Hakulomake näyttää työnantajakohtaisesti haettavissa olevien kesätyösetelien määrän.
 • Myönnetyt kesätyösetelit näkyvät heti lomakkeella omina riveinään.
 • Työnantaja voi ilmoittaa hakulomakkeen kautta myös avoinna olevasta työpaikasta. Julkaisuluvalliset, kesätyösetelitukea saavat, avoimet työpaikat ja niihin liittyvät lisätiedot ovat nähtävillä kootusti Kesätyöpaikkailmoitukset-sivulla.
 • Nuori hakee vapaana olevaa kesätyöpaikkaa suoraan työnantajalta.
 • Työnantaja vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.
 • Työnantajan on kiinnitettävä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.
 • Kesätyön päätyttyä työnantaja täyttää ePorvoon kesätyösetelien hakulomakkeeseen työntekijätiedot, liittää kopion työsopimuksesta sekä 450 euron palkkasumman kattavista palkkakuiteista ja lähettää hakemuksen käsiteltäväksi.
 • Kun kesätyöseteliä koskevat kriteerit täyttyvät (katso kohta Olet oikeutettu tukeen, kun…), tarpeelliset tiedot ovat toimitettu, saa työnantaja 250 € korvauksen käytettyä kesätyöseteliä kohden. Vuoden 2024 kesätyösetelin maksatushakemuksia ja laskutuksia otetaan vastaan aikaisintaan 1.8.2024. Maksatushakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.10.2024.

Työsopimus- ja työtodistusmalleja