Hoppa till innehåll

Sommarjobbssedel

Borgå stad beviljar sommarjobbssedlar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. För sommaren 2023 delas ut 150 sommarjobbssedlar.

Navigatorn i Borgå

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. År 2023 kan man få stöd om man anställer unga som är födda 2005-2007. Totalt finns 150 sedlar och det var möjligt att reservera sommarjobbssedlarna från och med 8.2.2023.

Sommarjobbssedlarna för år 2023 är nu utdelade.

Betalningsansökningar och fakturering för sommarjobbssedlar år 2023 emottages tidigast 1.8.2023. Alla företag som har reserverat sommarjobbssedlar får anvisningar om fakturering via e-post i början av augusti.

Erika Lindholm

Navigatorsarbetare

Arbetssökande

Öppna sommarjobbssedelsplatser 2023

Cassandras Trädgård
Trädgårdsarbetare; skötsel av växter och kundbetjäning. Kundbetjäningen går både på svenska och finska, så kunskap i båda språken är viktig. 1.6.2023-31.7.2023 + gärna några dagar i maj
Sök platsen: info@cassandras.fi

Pellinge Byaråd rf
Sommarcafé arbetare. Arbetstagaren kan själv påverka sin arbetstid och mängd. Sommarsäsongen 2023, vardagar och dagstid.
Sök platsen: erika.englund2@gmail.com, 040-7402053

Postbackens garantiförening rf.
Guide och cafébiträde. Språkkrav: svenska, finska, engelska. Även hygienpass som krav. Juni, juli, augusti
Sök platsen: info@postbacken.fi

Konstfabrikens Dansskola
Assisterande uppgifter på danssläger, kontorsarbete, städning et.c. I förstahand önskas sökande med dans som hobby. Meddela i ansökan ifall du önskar arbetsuppgifter endast i början eller slutet av sommaren. Meddela ditt födelseår, hemkommun och adress. Vi kan bara anställa unga födda under åren 2005-2007, samt bosatta i Borgå. Arbete i juni under veckorna 23, 24, 25.
Sök platsen här och klicka på länken Täytä kesätyöhakemus

Konstfabrikens Dansskola
Assisterande kontorsuppgifter, städning, utdelning av flyers och affisher. I ansökan bör framkomma ditt födelseår, hemkommun och adress. Vi kan bara anställa unga födda under åren 2005-2007, samt bosatta i Borgå. Arbete i juli-augusti under veckorna 29-32
Sök platsen här och klicka på länken Täytä kesätyöhakemus

Oy Borgå Smakboden Ab
Sommarjobbsplatser för köksbiträde och salsbiträde. Juni-augusti.
Sök platsen: robert@rantaaitta.fi

Porvoon Salibandyseura ry
Ledare för sommarläger. 5.-16.6.2023
Sök platsen: toiminnanjohtaja@porvoonsalibandyseura.net

Fyllda sommarjobbssedelsplatser 2023

Tarmola Padel, 3

Emsalö byabutiken, 2

River Team oy, 5

Östnyland/KSF media, 1

Sokeritehtaan ravintolat, 3

Söderby-Boden ab, 4

Vanhan Porvoon Glassikko, 4

Ravintola El Patio, 5

Café Peltonen ab / Café Fanny, 5

T&J Holopainen Oy, 5

Sotek säätiö / Goodwill Borgå, 3

Porvoon Palstaviljelijät ry / Borgå Fritidsodlare fr, 1

Orienteringsklubben Trian rf, 1

Eläinklinikka Linnunmäki oy, 3

T:mi Rusthollari, 1

Mysmakaren Oy c(o Hotelli Sparre, 3

Porvoon Kukkatalo Oy, 4

Elmiina Fashion, 1

Crossfit Porvoo, 5

Kokousmylly oy, 5

Vanhustenhuollon tuki ry / Palvelutalo Hongas, 5

iL Duo Oy, 5

COCOCO Oy, 5

Oy Nelcol Ab, 1

PACIFIC NATIV/Casa Pacific, 1

Porvoon Salibandyseura ry, 2

McDonald’s Porvoo (Iloiset ateriat oy), 5

Borgå Akilles, Handbollssektionen, 5

Borgå Akilles, Friidrottssektionen, 2

Kuuselan kulttuurikoulu ry, 2

RE4MGlobal Oy, 1

Hotell Haiko Gård, 5

Kerkkoon nuorisoseura, 3

Pellinge Ungdomsförbund r.f., 2

X-Ray oy, 4

Vanhan Porvoon Jäätelötehdas, 5

FC Futura Juniorit ry, 5

Anvisningar för sommarjobbssedlar 2023

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer borgåungdomar som är födda åren 2005–2007 till sommarjobb. Det finns sammanlagt 150 sommarjobbssedlar och dessa beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning. Syftet med stödet för sommarjobb är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

Du är berättigad till stödet då:

 • Sommarjobbaren är en borgåbo, född under åren 2005–2007
 • Arbetsgivaren är ett företag, samfund eller en förening, verksam i Borgå– inte ett hushåll eller en privatperson.
 • Anställningsförhållandets längd är minst 2 veckor/10 dagar.
 • Bruttolönen är minst 450 euro/två veckor.
 • För samma ungdom beviljas understöd endast en gång under sommaren.
 • Sommarjobbaren inte är familjemedlem till företagaren/företagets ägare.
 • Sommarjobbaren inte har under sommaren sommarjobbat i Borgå stad.

Tilläggsanvisningar gällande lönesättning och arbetstid

 • Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 • Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor, lönen ska dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet.
 • Arbetsgivaren står för alla arbetsgivaravgifter. De ungdomar som ska anställas med sommarjobbssedeln är sommarpraktikanter. Ett längre arbetsavtal är önskvärt även om stadens stöd gäller bara för två veckor.
 • Den dagliga arbetstiden ska vara minst 6 timmar.
 • Mitt i arbetsdagen ges en minst 30 minuters matpaus, som inte ingår i arbetstiden.
 • Anställningsförhållandet bör vara i kraft under tiden 1.6–31.8.2023. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Så här fungerar det

 1. Arbetsgivaren som vill använda sommarjobbssedeln ansöker om sedeln från och med 8.2.2023.
 2. Sommarjobbssedlarna (150 st) beviljas enligt ansökningsordning, dock högst 5 sedlar/arbetsgivare.
 3. Arbetsplatser som reserverat sommarjobbssedelstöd samlas på en sida vid namn “Arbetssökare”. Information finns även i Facebook Töitä nuorille -Unga jobb.
 4. De unga söker själva lediga sommarjobb.
 5. När arbetsavtalet ingås bekräftar arbetsgivaren per e-post eller telefon att de använder de beviljade sommarjobbssedlarna (sedeln). Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren (med Utbetalningsblankett för sommarsedelstöd) Borgå stad en ersättning på 250 euro/sedel senast 31.10.2023. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton som täcker 450 euros lönekostnad.

Bekanta dig med: