Hoppa till innehåll

Sommarjobbssedel

Navigatorn i Borgå

Borgå stad beviljar sommarjobbssedlar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. För sommaren 2024 delas ut 150 sommarjobbssedlar!

År 2024 kan man få stöd om man anställer borgåungdomar som är födda 2006-2008. Totalt finns 150 sedlar och deras ansökan har börjat.

Se mer detaljerade instruktioner nedan. Om du behöver råd, vänligen kontakta Navigatorn.

Arbetssökande

De öppna sommarjobbssedelplatserna för år 2024 hittar du i ePorvoo tjänsten.

Arbetsgivare

Anvisningar för sommarjobbssedlar 2024

Vad är sommarjobbssedel?

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer borgåungdomar som är födda åren 2006–2008 till sommarjobb. Det finns sammanlagt 150 sommarjobbssedlar och dessa beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning. Syftet med stödet för sommarjobb är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

Kriteria. Du är berättigad till stödet då…

 • Sommarjobbaren är en borgåbo, född under åren 2006–2008.
 • Arbetsgivaren är ett företag, samfund eller en förening, verksam i Borgå – inte ett hushåll eller en privatperson.
 • Anställningsförhållandets längd är minst 2 veckor/10 dagar.
 • Bruttolönen är minst 450 euro/två veckor.
 • För samma ungdom beviljas understöd endast en gång under sommaren.
 • Sommarjobbaren inte är familjemedlem till företagaren/företagets ägare.
 • Sommarjobbaren inte har under sommaren sommarjobbat i Borgå stad.

Lönesättning och arbetstid

 • Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 • Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor, lönen ska dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet.
 • Arbetsgivaren står för alla arbetsgivaravgifter.
 • De ungdomar som ska anställas med sommarjobbssedeln är sommarpraktikanter. Ett längre arbetsavtal är önskvärt även om stadens stöd gäller bara för två veckor.
 • Den dagliga arbetstiden ska vara minst 6 timmar.
 • Mitt i arbetsdagen ges en minst 30 minuters matpaus, som inte ingår i arbetstiden.
 • Anställningsförhållandet bör vara i kraft under tiden 1.6–31.8.2024. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Anvisningar. Så här fungerar det.

 • Arbetsgivaren som vill använda sommarjobbssedeln ansöker om sedeln från och med 1.2.2024 via ePorvoo tjänsten. Ansökan kan göras av en person som har Suomi.fi-fullmakt att sköta företagets eller föreningens ärenden.
 • Sommarjobbssedlarna (150 st) beviljas enligt ansökningsordning, dock högst 5 sedlar/arbetsgivare. I ansökningsblanketten ser du hur många sommarjobbssedlar som finns tillgängliga per arbetsgivare.
 • Beviljade sommarjobbssedlar visas genast på blanketten som separata rader.
 • Arbetsgivaren kan också använda ansökningsformuläret för att annonsera ett ledigt sommarjobb. Lediga jobb och deras tilläggsinformation finns i samlade på Sommarjobbannonser webbsidan, om det finns publiceringstillstånd, och jobbet är beviljat sommarjobbssedelstöd.
 • De unga söker själva lediga sommarjobb direkt till arbetsgivaren.
 • Arbetsgivaren ansvarar för alla arbetsgivaravgifter och lagstadgade försäkringar.
 • Arbetsgivaren ska beakta de arbetstids- och säkerhetsreglerna för unga arbetstagare.
 • När sommarjobbet är slut fyller arbetsgivaren i arbetstagarens uppgifter på ePorvoo ansökan om sommarjobbssedel. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton som täcker 450 euros lönekostnad.
 • När kriterierna för sommarjobbssedlar har uppfyllts (se avsnittet Du är berättigad till stödet då…), den nödvändiga informationen har lämnats in, kommer arbetsgivaren att få 250 € per sedel som används. Betalningsansökningar och fakturering för sommarjobbssedlar år 2024 emottages tidigast 1.8.2024 och måste vara mottagen senast 31.10.2024.

Modeller för arbetssavtal och arbetsintyg