Hoppa till innehåll

Lista på sommarjobb för unga

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för unga har gått ut. I år sökte 637 sommarjobb. Ett varmt tack för din ansökan. Stadens sektorer gör valen på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda meddelas per e-post i slutet av mars, kost- och städtjänsterna inom maj.

Genom sommarsysselsättningen erbjuder staden ungdomar en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med kommunala arbetsuppgifter och staden som arbetsgivare. Borgå stad erbjuder för unga bl.a. kontorsarbete, kundbetjäningsuppgifter, uppgifter inom städning och diskhantering, vård av barn samt park- och underhållsarbeten.

I vissa uppgifter varar anställningsförhållandet 4 veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan, i andra varar anställningsförhållandet tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan. Lönen är cirka 1100 euro.

Det finns totalt ca 120 sommarjobb för unga i år!

Vägledning om hur man ansöker

Fylla i ansökan i Kuntarekry-tjänsten.

Skapa eget användarnamn och lösenord om du ännu inte har sådana, och logga in på systemet Kuntarekry. Kom ihåg att spara ditt användarnamn om du också senare söker andra arbetsplatser vid Borgå stad.

När du fyller i ansökan kan du under Arbetserfarenhet också skriva in dina PRAO-praktik. I ansökan är det också bra att nämna de kurser som du slutfört, till exempel första hjälp, spelledare, hygienpass, hjälpledare i församlingen eller något liknande.

Du kan välja två primära jobbalternativ. Under Tilläggsuppgifter kan du också ange andra möjliga alternativ. Gör ansökan omsorgsfullt. Lämna inte skrivandet av ansökan till sista minuten. Du får ett automatiskt svar att ansökningen kommit fram efter att du har skickat den.

Om du har problem med att fylla i ansökan, kontakta rekryteringens kontaktpersoner. Om du vill ha mer information om sommarjobbet som du söker, kontakta kontaktpersonen för arbetsplatsen i fråga. Alla e-postadresser för stadens anställda är av formen fornamn.efternamn@porvoo.fi.

Avsikten är att göra valen i slutet av mars för sommarjobb inom Borgå stad och i maj för sommarjobb inom Borgå kost- och städtjänster. De som blivit valda meddelas personligen per e-post. Namnen på de valda publiceras inte på grund av dataskydd.

Håll koll på din telefon och e-post, du kan få en inbjudan till en arbetsintervju.

Lycka till med arbetssökningen!

Rekryteringens kontaktpersoner

Eeva Pulkkinen

Byråsekreterare-planerare

Annika Palmgren

Rekryteringssakkunnig

Vad finns det för sommarjobb att söka?

Kontorsarbete, 3 sommarjobb

Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.

Till Stadshuset för utvecklingsenheten och personalenheten gemensamt, 2 sommarjobb

 • Kontaktpersoner: Utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist, tfn 050 482 1411 och chef för anställningsärenden Filippa Autio, tfn 040 489 9655.
 • Uppgifter: Mångsidiga biträdande kontorsuppgifter samt videofilmning och producering av innehåll till sociala medier. Under 2023 gjorde sommarjobbarna på personalenheten bl.a. intervjuer av sommarjobbare för olika kanaler. Dessa hittar du på Sommarjobb-sidan.
 • Tidpunkt: Juni.

Miljöhälsovården, förvaltning, 1 sommarjobb

 • Kontaktperson: Tiina Tiainen tfn 040 723 4141.
 • Uppgifter: Byråpraktikant, diverse kontorsuppgifter.

Kundbetjäningsarbete, 15 sommarjobb

Servicekontoret Kompassen, 3 sommarjobb

 • Kontaktperson: Kundrådgivare Åsa Liitiäinen, tfn 040 4899 940.
 • Uppgifter: Porvoo Help -turistkonsulent. Du arbetar inom turistrådgivningen, dvs. du vägleder tillsammans med ditt arbetspar finländska och utländska turister för att göra deras besök i Borgå oförglömligt!
 • Tidpunkt: 4 veckor under tiden 3.6–31.8. Arbetstiden är tis-lör kl. 10–17.

Kom för en månad för att lära dig nytt om Borgå, turistrådgivningen och möte med olika kunder. Arbetet är rörligt, som bas fungerar huvudsaken en informationscontainer på Krämaretorget och du kommer att röra dig i centrumområdet bland turisterna tillsammans med ditt par. Arbetet innehåller vistelse utomhus. Detta är ett utmärkt sommararbete för att stärka språkkunskaper, dvs. du kommer säkert att kunna öva muntliga kunskaper i såväl finska, svenska och engelska. All språkkunskap och mod att använda den anses meriterande!

Miljöhälsovården, veterinärvård, mottagningen i Borgå, 2 sommarjobb

 • Kontaktperson: Petronella Jansson, tfn 0400 692 931.
 • Uppgifter: Biträde för mottagningen, att organisera, städa, tvätta byk, tvätta instrument, hjälpa veterinären.
 • Förutsättningar: Du vågar tala finska och svenska med kunderna.
 • Tidpunkt: Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.

Kulturtjänsterna, 10 sommarjobb

 • Kontaktperson: Kulturkoordinator Sini Kallio, tfn 040 676 3005.
 • Uppgifter: Borgå Konsthall, Galleri Gamla Kaplansgården, Runebergs hem. Kundbetjänings-, övervaknings- och andra uppgifter vid utställningen. Mottagning av turister, museiguidning. Handledning av verkstadsverksamhet för barn. En mer detaljerad beskrivning av uppgifterna nedan.
 • Tidpunkt: Juni-juli. Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan. Arbetet innehåller arbetsturer också under veckoslut. Du kan i din ansökan ställa önskemål på den månad då du helst vill jobba.
 • Förutsättningar: Du vågar tala finska, svenska och engelska med kunderna. Kommunikationsfärdigheter och god social kompetens är viktiga färdigheter i kundbetjäningsuppgifter. Du får modigt vara dig själv och lyfta fram din personlighet, styrkor och kompetens. Din språkkunskap behöver inte vara perfekt. Det viktigaste är att du erbjuder kunderna vänlig service och ser till att de är nöjda med sitt besök.

Borgå Konsthall och Galleri Gamla Kaplansgården: Kundbetjänings-, övervaknings- och andra uppgifter vid utställningen

Din uppgift är att se till att utställningen framskrider smidigt och säkert samt erbjuda utställningsgästerna en positiv upplevelse. Du är den första kontakten som kunden har med Borgå stad, så det är viktigt att du är vänlig. Du ger kunderna information och vägleder dem om utställningen i fråga, dess konstnär och konstverk samt svarar på kundernas frågor. Du visar besökarna hur man rör sig i utställningsrummet och ser till att besökarna följer reglerna samt håller ett öga på besökarnas antal. Du sköter anteckningar som hänför sig till utställningens rapportering och bokföring samt upprätthåller lokalens allmänna renhet. Du svarar på telefonsamtal och e-post samt deltar enligt dina färdigheter i marknadsföringen av utställningen i olika kanaler. Till dina uppgifter hör produktförsäljning och användning av kassaapparaten samt kontorsuppgifter. Du mottar betalningar för produkter eller tjänster. Du ser till att försäljningspunkten är städad och ger kunderna information om de produkter som säljs. I Borgå Konsthall tar du också hand om arbetsuppgifter i anknytning till artotek Konsta.

J.L. Runebergs hem: Handledning av verkstadsverksamhet för barn

Handledaren för verkstadsverksamheten har till uppgift att presentera verkstaden och ge de anvisningar som krävs för att utföra dess uppgifter. Du erbjuder deltagarna stöd och handledning när arbetet framskrider. Som handledare för verkstaden för barn arbetar du i växelverkan med barn. Du lyssnar på deras tankar och behov och svarar på dem på ett vänligt och respektfullt sätt. Som handledare övervakar du säkerheten i verkstaden och deltagarnas aktivitet under arbetets gång. Din uppgift är att inspirera och motivera att delta i verkstaden. Du uppmuntrar deltagarna att pröva på nya saker och till kreativitet.

Vård av barn, 29 sommarjobb

 • Kontaktperson: Catharina Lindstedt, tfn 040 510 4213.
 • Uppgifter: Sköta barn i daghem. Du tar hand om barnen, leker med dem och är ute med dem.
 • Tidpunkt: Juni-juli. Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.

Bibliotek, läger och konstskola, 20-21 sommarjobb

Du är noggrann, omsorgsfull, initiativrik. Språkkunskap är meriterande.

Bibliotekstjänster, 6 sommarjobb

 • Läge: Huvudbiblioteket och Gammelbacka bibliotek.
 • Kontaktperson: Serviceansvarig Kaisa Tolonen, tfn 040 489 9605.
 • Uppgifter, Biblioteksbiträde (4 jobb): Assisterande biblioteksarbete, sortera böcker i hyllor, ordna, uppgifter som har att göra med boklogistik.
 • Uppgifter, Hjälpledare på läger/ biblioteksbiträde (2 jobb): Leda och leka med barn på bibliotekets sommarläger och på verksamhet som liknar klubbverksamhet. Också assisterande biblioteksuppgifter.
 • Tidpunkten är juni-augusti. Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.
 • Förutsättningar: Språkkunskap är meriterande.

Konstskola, 4 sommarjobb

 • Kontaktperson: Rektor Jenni Iivonen, tfn 040 612 7492.
 • Uppgifter: Biträde på konstskolan. Hjälpa till vid sommarkursen och annan verksamhet.
 • Förutsättningar: Språkkunskap, finska/svenska, engelska är meriterande. Kommer bra överens med barn av olika ålder.
 • Tidpunkt: Juni. Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.

Ungdomstjänsterna, 8-9 sommarjobb

 • Anställningsförhållandet för sommararbetare inom ungdomstjänsterna varar tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan.
 • Kontaktperson: Koordinator för ungdomstjänster Nora Thesleff, tfn 040 120 9252

2 some-ambassadörer för sommaren

 • Uppgifter: Some-ambassadör har till uppgift att göra verksamhet i Borgå som är avsedd för unga synlig med hjälp av den sociala median och internet. Some-ambassadörer jobbar som arbetspar.
 • Förutsättningar: Kännedom om och kunnande inom sociala medier är meriterande. Kunskaper i båda inhemska språken underlättar arbetet.
 • Tidpunkt: Juni.

4-5 lägerledare

 • Uppgifter: Sommararbetarna planerar och verkställer lägret i samarbete med ungdomsarbetaren. Uppgiften är att planera lägret, styra verksamheten och ansvara för lägrets allmänna verksamhet.
 • Förutsättningar: Språkkunskap är meriterande. Entusiasm och intresse för att planera lekar och lägerinnehåll underlättar uppgiften.
 • Tidpunkt: Juni.

2 hjälpledare till lägren

 • Uppgifter: Att arbeta som hjälpledare i ungdomstjänsternas sommarverksamhet. Dagläger för barn och unga och annat ungdomsarbete under sommaren. Dagläger ordnas i ungdomslokalerna.
 • Förutsättningar: Språkkunskap är meriterande.
 • Tidpunkt: Juni.

Idrottstjänsterna, lägren, 2 sommarjobb

 • Kontaktperson: Päivi Häkkinen, tfn 040 566 1049.
 • Uppgifter: Att arbeta som hjälpledare i idrottstjänsternas sommarverksamhet. Dagläger och utflykter för barn och unga.
 • Förutsättningar: Språkkunskap är meriterande.
 • Tidpunkt: Arbetsförhållandet varar tre veckor 3–20.6.2024 och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan.

Grönområden, stadsinfra, lokaltjänsterna och skötsel av idrottsplatser, 44 sommarjobb

Grönområden, 8 sommarjobb

 • Kontaktperson: Parkarbetsledare Jaana Öhman, tfn 0400 848 137.
 • Uppgifter: Du hjälper till med skötseln av grönområden, t.ex. skärning av vattenskott i gatuträd, utrotning av främmande arter samt borstning och krattning av bl.a. lekplatser och andra parkområden.
 • Tidpunkt: Anställningen varar vanligtvis tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan.

Underhåll inom stadsinfra, 18 sommarjobb

 • Kontaktperson: Underhållsmästare Ville Kaasinen, tfn 040 5160 681.
 • Uppgifter: Underhåll av gator (12 jobb), underhåll av torg (2 jobb), underhåll av hamnar (4 jobb), sammanhörande biträdande uppgifter.
 • Tidpunkt: Anställningen varar vanligtvis tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan.

Stadsinfra, mätning, 1 sommarjobb

 • Kontaktperson: Mätningsmästare Alex Herlin, tfn 040 4891 979.
 • Tidpunkt: Anställningen varar vanligtvis tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan.

Sommararbetare vid idrottsplatser, 8 sommarjobb

 • Uppgifter: Städning av idrottsplatser och andra idrottsanläggningar utomhus samt badstränder och biträdande underhållsarbete.
 • Kontaktperson för idrottsplatserna i centrumområdet (4 jobb): Max Roos, tfn 040 358 6961.
 • Kontaktperson för områden utomhus, inklusive badstränder (4 jobb): Pasi Liitiäinen, tfn 040 489 9809.
 • Tidpunkt: Anställningen varar tre veckor och arbetstiden är 38,25 timmar i veckan. Sommararbetet är under tidsperioden 10.6–1.7 och 1–22.7.

Lokaltjänsterna, 8 sommarjobb

 • Kontaktperson: Underhållschef Antti Kinnunen, tfn 040 480 2786.
 • Uppgifter: Huvudsakliga uppgiften är gårdsarbeten på stadens fastigheter såsom att klippa och trimma gräsmattor, rensa ogräs samt underhålla allmän ordning.
 • Tidpunkt: Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.
 • Förutsättningar: Kravet är 16 års ålder.

Miljöhälsovård, 1 sommarjobb

 • Kontaktperson: Tiina Tiainen tfn 040 723 4141.
 • Uppgifter: Provtagning. Olika övervakningsuppgifter som har att göra med hushållsvatten och badstränder.
 • Tidpunkt: Anställningen varar fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar i veckan.

Kost- och städtjänster, 16 sommarjobb

 • Kontaktperson: Servicechef Marianne Seppänen, tfn. 040 752 7221 mellan klockan 15-16.00.
 • Uppgifter: Sommarjobbet innefattar storstädning av skolor och daghem. Det behövs också hjälpredor för städande och diskande vid de daghem som har sommaröppet. Arbetet sker bland annat i centrum, Hindhår, Kullo, Tolkis, Näse, Gammelbacka och Huktis.
 • Tidpunkt: Sommararbetet sker mellan 10.6-2.8.2024. Anställningen är fyra veckor och arbetstiden sex timmar per dag. Lönen för fyra veckor inklusive semesterersättning är cirka 1 100 euro.
 • Förutsättningar: Vi önskar att sommararbetarna har en positiv inställning, fördomsfrihet och ett äventyrligt sinne. Sommarjobbarna arbetar huvudsakligen som arbetspar till och under ledningen av en erfaren anställd. Beroende på kunnande finns det möjligheter också för självständigt arbete på den egna arbetsplatsen.

Semestervikarier och säsongarbetare

Borgå stad söker dessutom semestervikarier och säsongarbetare bl.a. till kulturtjänsterna, turismrådgivningen, grönområden och för uppgifter inom byggande. Till uppgifterna anställs i första hand studeranden inom branschen. Följ vår annonsering om sommarjobb: