Lautakunnat ja jaostot

Porvoon kaupungin luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen lisäksi lautakunnista ja jaostoista.

Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallintosäännössä, § 65.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Esityslistat

Esityslistat julkaistaan internetissä esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla.

Päätökset

Luottamuselinten kokousten jälkeen päätöksistä laaditaan epävirallinen päätösyhteenveto, joka lähetetään paikallisille tiedotusvälineille ja julkaistaan internetissä uutiset -sivustolla.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan internetissä esityslistat ja pöytäkirjat -sivustolla.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Kaupungin internetpalvelussa julkaistaan luottamushenkilöiden itsensä antamat yhteystiedot.