Perusopetus

Kaupungin palvelut korona-aikana

Lue tiedote


Peruskoulu käsittää esiopetuksen ja vuosiluokat 1–9. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana luokanopettaja opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat eri aineiden opettajat.

Vammainen tai muuta erityistä tukea tarvitseva oppilas saa maksutta tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet, joiden avulla hän voi osallistua opetukseen.