Skip to content

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto

Porvoon keskustasta avautuu kansallinen kaupunkipuisto, jonka valokuvaukselliset maisemat, kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ovat jokaisen ulottuvilla.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Kaupunkipuisto jatkuu Vanhasta Porvoosta noin 10 kilometriä etelään jokisuistoa pitkin saaristoon ja noin 8 kilometriä itään.

Puistossa liikutaan kaduilla, kävely- ja pyöräteillä, jalkakäytävillä ja luontopoluilla, sekä meloen tai veneillen joella ja merellä. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2010. Vuosipäivää vietetään toukokuussa, jolloin tutustutaan alueeseen retkillä ja yleisötilaisuuksissa. Aiheet ja teemat vaihtuvat vuosittain.

Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus