Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa on 26 osa-aluetta. Niiden erityiset arvot on määritetty perustamishakemuksessa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa selvennetään näitä erityisiä arvoja ja esitetään alueen käyttö ja rajoitukset sekä hoidon tavoitteet.

Voit tutustua hoito- ja käyttösuunnitelmaan tällä sivulla. Jokaisesta alueesta on laadittu selostus, jossa tuodaan esiin ne tekijät ja kehityskaari, joka on luonut alueen erityiset arvot. Myös käyttäjäkyselyiden tulokset on esitetty kustakin alueesta.

Ympäristöministeriö on hyväksynyt kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman 22.11.2019. 

Tutustu hoito- ja käyttösuunnitelmaan

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Tietoa Porvoon rantareitin historiallisten näköalapaikkojen kunnostuksesta:

Näsinmäki

Kokonniemen kansanpuisto

Lennätinvuori

Tornivuori

Linnamäki

Osa-alueiden historiaa, arvoja ja mahdollisuuksia

Kaupungin keskusta-alue

Empirekorttelit

Näsin hautausmaa

Porvoonjoen kaupunkirannat

Taidetehdas

Vanha Porvoo

Vanha Rautatieasema

Viher- ja ranta-alueet

Gammelbackan kartanon puistometsä

Joonaanmäen ulkoilumetsä

Kokonniemi

Linnamäki, Maari

Näsinmäki 

Uddaksen kylän ranta

Ruskiksen ranta 

Villa Wilhelmsberg

Hamari ja Haikkoo

Albert Edelfeltin ateljeemuseo

Björkholmenin luotsiasema

Haikon kartano

Haikkoonselkä ja Barlastholmenin saaret

Hamarin kylän ranta

Mäntysaaren ja Stornäsuddenin virkistysalueet

Sahasaaret

Suojelualueet

Ekudden

Lennätinvuoren suojelualue

Sikosaari

Stensbölen suojelualueet

Stormossen