Porvoon luontokoulu

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Porvoon luontokoulun toiminta kouluissa on keskeytetty lukukauden loppuun asti.


Luontokoulu koulujen ja varhaiskasvatuksen tukena

Luontokoulu on osa kaupungin ympäristönsuojelua. Se palvelee kaupungin lapsia ja nuoria sekä heidän parissaan työskenteleviä kasvattajia sekä suomeksi, että ruotsiksi. Tavoitteena on tukea koulujen ja varhaiskasvatuksen luonto- ja ympäristökasvatustyötä. Lapsille ja nuorille suunnatut luontokoulupäivät ovat maksuttomia. Luontokoulu on kiertävä, toimintaa järjestetään koulujen ja päiväkotien lähiympäristössä. Toiminnasta vastaa ympäristökasvattaja.

Porvoon luontokoulu:

  • Tarjoaa elämyksellistä, toiminnallista ja monialaista opetussuunnitelmaa tukevaa luontokouluohjelmaa luokka-asteille 1–6
  • Tarjoaa Porvoon kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa kaikille neljänsille luokille yhden luontokoulupäivän lukuvuodessa
  • Järjestää Luonnon sankarit -toimintaa varhaiskasvatuksen ryhmille
  • Jakaa tietoa ja ideoita toiminnalliseen ulkona luonnossa tapahtuvaan opetukseen
  • Järjestää ulkona oppimista koskevaa täydennyskoulutusta opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle
  • Tuottaa ympäristökasvatusmateriaaleja ja antaa vinkkejä luonto- ja ympäristöopetukseen
  • Lainaa tutkimusvälineitä koulujen ja päiväkotien käyttöön
  • On Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman alueellinen edistäjä Porvoossa

Löydät Porvoon luontokoulun myös Instagramista @porvoonluontokoulu!

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE

Porvoon luontokoulu kuuluu valtakunnalliseen luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostoon LYKE. Sana LYKE tulee sanoista Luonto, Ympäristö ja Kestävä Elämäntapa. Mukana verkostossa on reilut viisikymmentä luonto- ja ympäristökoulua, nuorisokeskusta, Metsähallituksen luontokeskusta, leirikoulukeskusta ja muuta toimijaa. Verkostoa koordinoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. Toimintaa kehitetään koko ajan mm. sertifioinnin, vertaisauditoinnin ja koulutustapaamisten kautta.

LYKE-toimijat tarjoavat luonto- ja ympäristökasvatusohjelmia lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kasvattajille ja opettajille. Vuosittain ryhmiä otetaan vastaan noin 7 500 ja käyntejä kertyy noin 190 000. Tavoitteena on, että lopulta jokainen päiväkoti ja koulu saisi tukea luonto- ja ympäristökasvatuksessa sekä kasvatuksessa kestävään elämäntapaan.