Porvoon luontokoulu

Luontokoulu koulujen ja varhaiskasvatuksen tukena

Luontokoulu on osa kaupungin ympäristönsuojelua. Se palvelee kaupungin lapsia ja nuoria sekä heidän parissaan työskenteleviä kasvattajia sekä suomeksi, että ruotsiksi. Tavoitteena on tukea koulujen ja varhaiskasvatuksen luonto- ja ympäristökasvatustyötä. Lapsille ja nuorille suunnatut luontokoulupäivät ovat maksuttomia. Luontokoulu on kiertävä, toimintaa järjestetään koulujen ja päiväkotien lähiympäristössä. Toiminnasta vastaa ympäristökasvattaja.

Porvoon luontokoulu:

  • Tarjoaa elämyksellistä, toiminnallista ja monialaista opetussuunnitelmaa tukevaa luontokouluohjelmaa luokka-asteille 1–6
  • Tarjoaa Porvoon kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa kaikille neljänsille luokille yhden luontokoulupäivän lukuvuodessa
  • Järjestää Luonnon sankarit -toimintaa varhaiskasvatuksen ryhmille (osana Minikultiksen tarjontaa)
  • Jakaa tietoa ja ideoita toiminnalliseen ulkona luonnossa tapahtuvaan opetukseen
  • Järjestää ulkona oppimista koskevaa täydennyskoulutusta opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle
  • Tuottaa ympäristökasvatusmateriaaleja ja antaa vinkkejä luonto- ja ympäristöopetukseen
  • Lainaa tutkimusvälineitä koulujen ja päiväkotien käyttöön
  • On Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman alueellinen edistäjä Porvoossa
  • On sertifioitu jäsen valtakunnallisessa luonto- ja ympäriostökoulutoiminnan verkostossa LYKE

Löydät Porvoon luontokoulun myös Instagramista @porvoonluontokoulu

Porvoon luontokoulu täyttää 20 vuotta

Luontokoulu on edistänyt porvoolaisten lasten luontosuhdetta 20 vuoden ajan. Sen aikana yli 43 000 lasta ja aikuista on osallistunut toimintaan. Suuri osa luontokoulun kiertävästä toiminnasta muodostuu lapsi- ja oppilasryhmille heidän lähiympäristössään järjestetyistä luontokoulupäivistä. Luontokoulupäivinä havainnoidaan luontoa ja opitaan siitä. Tavoitteena on mm. herättää mielenkiinto luonnon monimuotoisuuteen ja lisätä ymmärrystä siitä, miten tärkeä luonto on. Kyse ei kuitenkaan ole vain luonnontuntemuksesta, vaan ohjelmaan voidaan luontevasti yhdistää monia oppiaineita. Lisäksi päivään sisältyy monia muita tärkeitä asioita, kuten retkeilyä, yhteistyötä, leikkiä ja liikuntaa.

Luontokoulun toiminta sai alkunsa EU-rahoitteisesta hankkeesta vuosina 1999—2000. Virallisesti luontokoulu perustettiin 1.1.2001 kaupunginhallituksen päätöksellä. 

–Koulut ja päiväkodit ovat ottaneet luontokoulun hyvin vastaan. Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka kaikkina näinä vuosina ovat olleet kiinnostuneita luontokoulusta, osallistuneet siihen ja tukeneet sitä, sanoo ympäristökasvattaja Pia Lindström, joka on vastannut luontokoulusta sen virallisesta alusta alkaen.

Lisätietoa: Porvoon luontokoulu on edistänyt lasten luontosuhdetta 20 vuoden ajan