Porvoon luontokoulu

Luontokoulu koulujen ja varhaiskasvatuksen tukena

Luontokoulu on osa kaupungin ympäristönsuojelua. Se palvelee kaupungin lapsia ja nuoria sekä heidän parissaan työskenteleviä kasvattajia sekä suomeksi, että ruotsiksi. Tavoitteena on tukea koulujen ja varhaiskasvatuksen luonto- ja ympäristökasvatustyötä. Lapsille ja nuorille suunnatut luontokoulupäivät ovat maksuttomia. Luontokoulu on kiertävä, toimintaa järjestetään koulujen ja päiväkotien lähiympäristössä. Toiminnasta vastaa ympäristökasvattaja.

Porvoon luontokoulu:

  • Tarjoaa elämyksellistä, toiminnallista ja monialaista opetussuunnitelmaa tukevaa luontokouluohjelmaa luokka-asteille 1–6
  • Tarjoaa Porvoon kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa kaikille neljänsille luokille yhden luontokoulupäivän lukuvuodessa
  • Järjestää Luonnon sankarit -toimintaa varhaiskasvatuksen ryhmille (osana Minikultiksen tarjontaa)
  • Jakaa tietoa ja ideoita toiminnalliseen ulkona luonnossa tapahtuvaan opetukseen
  • Järjestää ulkona oppimista koskevaa täydennyskoulutusta opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle
  • Tuottaa ympäristökasvatusmateriaaleja ja antaa vinkkejä luonto- ja ympäristöopetukseen
  • Lainaa tutkimusvälineitä koulujen ja päiväkotien käyttöön
  • On Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman alueellinen edistäjä Porvoossa
  • On sertifioitu jäsen valtakunnallisessa luonto- ja ympäriostökoulutoiminnan verkostossa LYKE

Löydät Porvoon luontokoulun myös Instagramista @porvoonluontokoulu