Talkootoiminta

Kaupunki voi myöntää talkootukea vuosittain yleisten alueiden siistimiseen, pieniin kunnostuskohteisiin ja nurmikkojen haravointiin puistoissa. Tutustu ehtoihin alla olevasta linkistä.

Talkootoimintaa on esimerkiksi

  • Luontoon kuulumattomien roskien kerääminen säkkeihin.
  • Lehtien ja muun kuolleen kasvijätteen haravointi kasoiksi puistojen nurmialueilta.
  • Raivausjätteen kerääminen traktorin haettaviksi kasoiksi, joissa pienpuiden ja oksien tyvet ovat samansuuntaisesti.
  • Vieraslajien, esimerkiksi rikkapalsamin, kitkeminen juurineen säkkeihin.

Kaupunki auttaa talkoissa hakemalla kasat tai säkit, sovi noudoista kaupungin kanssa etukäteen.

Tee kirjallinen toimintasuunnitelma kaupungille, jos haluat tehdä lähiympäristön parantamiseen tähtääviä töitä kaupungin yleisillä alueilla. 
Lähetä ideasi, perinnemaisematalkoiden tai puistokummitoiminnan toimintasuunnitelma käsiteltäväksi sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kevään siivoustempaus

Kaupunki järjestää siivoustempauksen haja-asutusalueilla joka kevät.

  • Talkoissa kerätään luontoon kuulumattomia roskia metsistä, puistoista, puronvarsilta tai teiden pientareilta.
  • Säkkejä voi hakea ympäristönsuojelutoimistosta.
  • Ympäristönsuojelutoimisto jakaa jätesäkkejä ja järjestää niille kuljetuksen vuosittain tiettynä perjantaina.